Dekorativ bild

Vi skapar levande stadsmiljöer

Givetvis är husen grunden i vår verksamhet, men i själva verket är vi mer intresserade av människorna som vistas där.

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vi fokuserar på att utveckla attraktiva stadsmiljöer med ett blandat innehåll såsom kontor, handel, boende, service, kultur och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns där Sverige växer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. 

Vår vision - Alla vill leva i vår stad - leder oss på rätt väg. Vår stad är en plats där allt man behöver och önskar sig ligger vägg i vägg. Här möts en mängd verksamheter som skapar spännande stadsmiljöer där alla människor väljer att vara. Här kan man arbeta, shoppa, göra affärer, bo, studera, umgås och underhållas - allt som ingår i livet. Våra platser har en själ och här ska alla trivas. Där människor väljer att leva - där lever också staden.

Visionsanpassad organisation

Vår organisation är utformad för att stödja vår affärsmodell och vårt sätt att skapa hållbara stadsdelar med fokus på värdetillväxt, att finnas nära våra kunder och ha korta beslutsvägar.

Verksamheten är indelad i två grenar: Projekt- och entreprenadverksamhet och Fastighetsförvaltning. Projekt- och entreprenadverksamheten innefattar Affärsutveckling,
Projekt och vårt dotterbolag TL Bygg. Förvaltningen av våra fastigheter och områden sker lokalt med egna medarbetare på plats.

Leasing ligger under affärsområde Fastighet. De ansvarar för nykundsbearbetning och för uthyrning av lokaler för handel och kontor. 

Våra stödfunktioner är indelade i HR, Kommunikation & Marknad, Transaktion och Affärsstöd. Inom Affärsstöd ingår Ekonomi, Finans, Analys, Investor Relations, Hållbarhet, IT-stöd, Inköp, Juridik samt Hyresavdelning.

Organisation

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar allt vi gör och är vägledande i mötet med kunder och andra intressenter. Genom vår affärsidé, vision, värderingar och affärsprocesser, liksom handlingsplaner och dagliga rutiner, är omsorg om människor och miljö en del av vår verksamhet.

Samverkan

Genom att samverka över gränser kan vi skapa helt nya möjligheter – både för oss själva och för våra kunder.

Långsiktighet

Framtiden genomsyrar allt vi gör. Från vårt ägande och våra hållbara lösningar till hur vi arbetar internt och i relationen med kunder och samarbetspartners.

Pålitlighet

Vi lovar det vi kan hålla och vi håller det vi lovat. Mottot ”ett handslag gäller” är lika aktuellt idag som igår.

Innovativt tänkande

Vi ser möjligheter och hittar alltid de bästa lösningarna på vårt eget sätt. Vi vill lära oss, våga testa nytt och hitta nya former för att samverka. 

Så här började allt


Atrium Ljungberg bildades i oktober 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter. De båda sammanslagna bolagen har var för sig en lång och gedigen historia. 

LjungbergGruppen har sitt ursprung i den bygg- och fastighetsrörelse som byggmästare Tage Ljungberg startade 1946 och börsnoterade 1994. Bolagets största ägare var familjen Ljungberg och familjen Holmström. LjungbergGruppens inriktning var att förvärva utvecklingsbara fastigheter och driva projekt från idéstadiet genom utveckling, byggnation och uthyrning till ett långsiktigt ägande.


Konsumentföreningen Stockholm, Konsumentkooperationens pensionsstiftelse och Konsumentkooperationens pensionskassa samlade 1999 sina gemensamma fastigheter i bolaget Atrium Fastigheter. Atrium Fastigheter var ett av de ledande bolagen inom handelsfastigheter i Sverige med djup kunskap inom förvaltning av framför allt detaljhandelsfastigheter.

Samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter skapade ett fastighetsbolag med en stark fastighetsportfölj och en unik mix av kunnande inom handel och projektutveckling.

En inblick i vår stad

Med foldern "Vår stad" vill vi starta ett samtal om hur vi tillsammans kan utveckla hållbara stadsdelar. Vi vill dela med oss av vår strategi och tips om hur vi utvecklar våra platser samt några av de tankegångar och idéer som vi själva inspireras av. Vi hoppas att det kan sporra fler! Vi har också samlat några projekt som vi är stolta över och som illustrerar hur man kan tänka kring hållbar stadsutveckling. Trevlig läsning och välkommen att höra av dig!