Dekorativ bild

Hållbara medarbetare

Fler än 300 medarbetare är med och lägger grunden för vår framgång och utveckling. För att kunna prestera och utvecklas är det viktigt att alla mår bra och trivs på sin arbetsplats. Och att man förstår varför man går till jobbet varje dag.

Behovet av att rekrytera nya medarbetare är stort då företaget växer hela tiden. På Atrium Ljungberg använder vi oss i huvudsak av tillsvidareanställningar på heltid. Lönesättningen är individuell och vi tillämpar kollektivavtal. 

Vårt arbete med jämställdhet

Vår grundläggande syn är alla människors lika värde och rätt till lika behandling och vi har under årens lopp inte haft ett enda rapporterat fall av könsdiskriminering. Fastighetsbranschen är fortfarande en mansdominerad arbetsplats, men vi på Atrium Ljungberg har lyckats uppnått en jämn könsfördelning i ledningsgruppen, på mellanchefsnivå och i de administrativa stödfunktionerna. Med vår noggranna rekryteringsprocess faller det sig naturligt att nå en jämställd arbetsplats. Men det finns fortfarande områden att utveckla, främst inom yrkesarbetarna.

Vi utvecklar våra medarbetare

Medarbetarnas engagemang och kompetens av avgörande för vår framgång. Att känna engagemang och förstå vad som förväntas av en och deras insats är med och bidrar är nödvändig och avgörande för vår affär. 
Det är viktigt att chefer och medarbetare fokuserar på rätt saker. Därför har vi en Performance-managementprocess där utvecklingssamtal, handlingsplaner och uppföljning ingår. Där sätts också individuella mål och handlingsplaner för varje medarbetares utveckling. Uppföljning sker två gånger om året. En gång om året får alla medarbetare utvärdera sin närmaste chef.

Vi vill vara en av Sveriges bästa arbetsplatser

Som en del i att ha hållbara medarbetare är det viktigt att ha en av de bästa arbetsplatserna i Sverige. Varje år deltar vi därför i Great Place To Works undersökning Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål är att nå ett förtroendeindex på 85 procent och det målet har vi överträffat de senaste sex åren.

För medarbetarnas hälsa och säkerhet

Vi har en nollvision när det gäller stressrelaterade sjukdomar och arbetsplatsolyckor. Beroende på ålder genomförs hälsokontroller i olika tidsintervaller. Koncernen har även ett friskvårdsstöd för alla medarbetare där vi använder oss av Wellnets friskvårdsplattform och för de som är intresserade erbjuds massage på arbetsplatsen. För projektledare och driftpersonal genomförs regelbundna arbetsmiljöutbildningar och vi har också en arbetsmiljökommitté som träffas fyra gånger per år.

Integrationsprogram i Uppsala

2015 stod vi inför en av de värsta flyktingkatastroferna sedan andra världskriget. Som många andra fick Atrium Ljungberg frågan om att upplåta bostäder till nyanlända. För oss var det självklart att bidra men vi ville göra mer. Ett boende räcker inte för att få en bra start i samhället. 2017 lanserade vi Välkomstprogrammet där fem personer fick praktikplats, boende i Gränbystaden och en fadder från Atrium Ljungberg. Programmet löpte under ett år och avslutades i oktober 2018. Av de fem som deltog har tre fått fast anställning och en studerar vidare på heltid.