Dekorativ bild

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhet är ett våra övergripande målområden, förutom långsiktig stabilitet, lönsamhet och tillväxt.

Hållbarhetsarbetet är integrerat i vår affärsmodell och i den dagliga driften av våra fastigheter.
Alla mål, förutom den om att vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser, följs upp kvartalsvis och vi är på god väg att uppnå våra högt ställda mål.

Mål Resultat
År 2021 ska 100 procent av våra förvaltningsfastigheter vara miljöcertifierade (undantaget projektfastigheter och fastigheter förvärvade de senaste två åren). Per 2019-06-30 var 41 procent av uthyrbar yta certifierad.
Mellan åren 2014 och 2021 ska energianvändningen per kvadratmeter minska med 30 procent. Jämfört mot referensåret 2014 har den totala engergiintensiteten per 2019-06-30 minskat med 16 procent.
År 2021 ska andelen gröna hyreskontrakt uppgå till minst 50 procent av kontrakterad årshyra. Per 2019-07-01 var 31 procent av den totala kontrakterade årshyran ett grönt hyresavtal.
Vi ska vara en av Sveriges bästa arbetsplatser. Vi deltar årligen i Great Place to Works utvärdering av Sveriges bästa arbetsplatser. Vårt mål är att nå ett index på 85 procent. 2018 överträffades målet och vi nådde ett index om 88 procent.

 

Övriga finansiella rapporter från bolaget hittar du här.