Dekorativ bild

Risker och riskhantering

Vårt fastighetsbestånd är i huvudsak inriktad på handels- och kontorsverksamheter på orter i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi påverkas mest av hur den svenska ekonomin utvecklas och utvecklingen i de orter där vi är verksamma.

Styrelsen har det övergripande ansvaret, det operativa ansvaret är delegerat till vd och de olika affärsområdena.

Våra prioriterade områden för riskhantering är

  • uthyrning
  • projekt- och entreprenadverksamhet
  • fastighetsvärdering
  • finansiering

Verksamhetsriskerna hanteras främst genom medvetenhet om riskerna och det löpande arbete med att minimera riskerna. 

Riskhanteringen i förvaltninge och projekt- och entreprenadverksamheten är till stor del decentraliserad medan finansiering och värdering hanteras centralt.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Kontakta mig