Dekorativ bild

Stadsinnovation - stadsutveckling

Med stadsinnovation skapar vi framtidens städer

Stadsinnovation är vårt utvecklingsarbete för nytänkande kring hur man kan bygga framtidens attraktiva städer och mötesplatser. Vi gör det för att möta de krav som människor ställer på städer och på stadsutvecklare både idag och i framtiden. 

Tillsammans med strategiska partners utvecklar vi urbana platser för kultur, kreativitet, innovation och entreprenörskap. Kultur är för oss en viktig del av den sociala hållbarheten och vi har knäckt koden för hur den kan inkluderas i stadsutvecklingen.

På Nobelberget i Sickla har vi under de senaste fyra åren skapat en egen experimentverkstad där vi sammanfört kulturaktörer, kreatörer och upplevelser i en tidigare undanskymd industri- och kontorsfastighet. Här har den urbana kulturen fått en tummelplats med bland annat konserter, konferenser, arbetsplatser, marknader och uppsättningar. Nya möten har uppstått och det har hela tiden hänt nya spännande saker. Nu går Nobelberget in i en ny fas och kommer att förändras och konverteras till en ny stadsdel där människor bor integrerat med arbetsplatser och kultur i en unik miljö.

Experimentlustan och själen i arbetet på Nobelberget kommer att leva vidare, inte bara på Nobelberget, utan också på de platser Atrium Ljungberg utvecklar framöver, såsom Slakthusområdet och på Södermalm i Stockholm. På varje plats föds nya idéer och innovationer som vi tar med oss till nästa.

Kontakta oss