Dekorativ bild

Vårt fastighetsbestånd

Vårt fastighetsbestånd omfattar cirka 1,2 miljoner kvadratmeter till ett värde på 47 miljarder kronor koncentrerade tillväxtorter i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Våra fastigheter består i huvudsak av kontors- handelsfastigheter, men rymmer också restauranger, kultur, bostäder och service. Bostadsbeståndet finns främst på Mobilia i Malmö och i Gränbystaden i Uppsala.

Vi har också mark och byggrätter, som är mycket viktiga för att bolaget ska kunna växa och nå sina tillväxtmål.

Den kontrakterade årshyran uppgick vid 2019-09-30 till 2,6 miljarder kronor och fastighetskostnaderna uppgick till 597 miljoner kronor. Till viss del täcks driftkostnaderna via hyrestillägg som debiteras våra hyresgäster.

Vi utvecklar och förvaltar våra fastigheter för att äga under en lång tid framöver, men ser ständigt över vår fastighetsportfölj. Vi förvärvar fastigheter och mark där vi antingen kan uppnå strategiska fördelar och/eller har en stark utvecklingspotential, och som ligger i linje med vår strategi.