Här finner du alla våra regulatoriska pressmeddelanden
20 feb -19, 09:30 - Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 27 mars 2019 kl. 17.00, Filmstaden, Marcusplatsen 19 i Sickla,...

15 feb -19, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2018

Rapport
25 jan -19, 11:15 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg tecknar avtal med Stockholms stad avseende förvärv i Slakthusområdet

Atrium Ljungbergs styrelse har idag fattat beslut om att teckna avtal med Stockholms stad avseende förvärv av befintliga fastigheter samt...

19 okt -18, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2018

Rapport
30 aug -18, 11:30 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg tecknar avsiktsförklaring med Stockholms stad avseende stor affär i Slakthusområdet

Atrium Ljungberg har tecknat en avsiktsförklaring med Stockholms stad om att både förvärva befintliga fastigheter samt att teckna avtal om...

10 jul -18, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

- Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxand...

Rapport
20 apr -18, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Rapport
20 apr -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Rapport