Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Farsta centrum

Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 5 000 0
Tillbaka
vision

Utveckling av Farsta Centrum

Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna i den kommande promenadstaden Farsta. Som betydande fastighetsägare i Farsta har vi en stor del i utvecklingsarbetet som görs i nära samverkan med Stockholms stad och andra intressenter.

Omvandlingen av Farsta Centrum innebär en blandning av funktioner och verksamheter. Ambitionen är sedan att identifiera lämpliga projekt som i etapper tar Farsta Centrum till en promenadstad år 2030.

kontakt