Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 5 000 23 000
Bostäder 18 000 21 000
Kontor 0 45 000
Tillbaka
vision

Uppsalas andra stadskärna

Atrium Ljungbergs vision för hela Gränbystaden är att skapa en ny, attraktiv och levande stadsdel i Uppsala. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

Gränbystaden ska bli en tätare och mer blandad stadsdel. Närmast ligger utvecklingen av 450 bostäder. Just nu utreds förutsättningarna för en utbyggnad/ombyggnad av gallerians norra del och för ytterligare bostäder i området. I norra Gränbystaden finns möjlighet att utveckla ytterligare 5 000 kvm BTA för handel. 

Vi har erhållit en markanvisning med en byggrätt om cirka 50 000 kvm strax söder om Gränbystaden galleria. Ett detaljplaneärende har inletts och beräknas pågå under 2018–2020. Genom möjligheten att förvärva marken kan vi med kraft fortsätta att utveckla Gränbystaden mot vår vision att skapa Uppsalas andra stadskärna. 

kontakt