Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild
Dekorativ bild

Plats för möten

På Norra Stationsgatan har vi en markanvisning om knappt 1 000 kvm BTA där visionen är att skapa en inbjudande plats.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Restaurang/Café 1 000 0
vision

En plats för korsbefruktande möten

Med ett strategiskt läge mitt i Hagastaden ska byggnaden och innehållet utgöra ett mervärde för både befintliga och nya hyresgäster och för människor som bor i och besöker området.

kontakt