Dekorativ bild

Slussen

På Stadsgårdsleden har vi en markanvisning för två byggrätter för kontor, handel och service samt en markanvisning vid Mälarterrassen.

Kommun: Stockholm

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Restaurang/kultur 7 000 0
Kontor 69 000 0
vision

Markanvisningar vid Slussen

Atrium Ljungberg har en markanvisning för en byggrätt på Stadsgårdsleden framför Glashuset. Byggrätten är på cirka 16 000 kvadratmeter för kontor, handel och service. I oktober 2018 träffades avtal om förvärv av fastigheten Tranbodarne 11 i Slussen, Stockholm, mer känd som KF-huset, från Folksam Fastigheter. I samband med detta övertog Atrium Ljungberg även en byggrätt belägen direkt framför fastigheten om totalt 7 500 kvm BTA. Byggstart är beroende av tidsplanen för den övergripande omvandlingen av Slussen. Om en överenskommelse om förvärv och exploatering nås kan byggstart ske i den senare delen av Slussens omdaningsprocess, vilket i nuläget bedöms kunna ske tidigast 2025.

Under våren 2018 tecknades även ett avtal med Stockholms stad om att utveckla kommande Mälarterrassen i Slussen. Avtalet omfattar cirka 6 000 kvadratmeter BTA och ambitionen är att skapa en mötesplats för mat och kultur för Stockholms invånare och besökare. Målsättningen är att byggstart ska ske under 2022 och att lokalerna invigs senast 2025.

kontakt