farsta

Farsta var tidigt ute som ABC-samhälle för femtio år sen och området hänger med i utvecklingen. När hållbarhet nu ligger mer i tiden än bilåkning kommer vi om ytterligare femtio år förmodligen kunna berätta om Farsta som en av de första promenadstäderna.
Farsta var tidigt ute som ABC-samhälle för femtio år sen och området hänger med i utvecklingen. När hållbarhet nu ligger mer i tiden än bilåkning kommer vi om ytterligare femtio år förmodligen kunna berätta om Farsta som en av de första promenadstäderna.
Vision

Unik 60-talskaraktär och ny matdestination

Det är en speciell känsla över Farsta. Här skapades ett av de första ABC-samhällena för över femtio år sen - en plats där arbete, bostäder och centrum samlades på ett och samma ställe. Ett nytt sätt att tänka då, betydligt vanligare nu. Idag finns ett stort utbud av butiker, kontor, utbildning och service här som gör Farsta till ett av Stockholms största stadsdelscentrum.

Farsta par

När vi som fastighetsägare gått från ABC till D och utvecklat Farsta Centrum, har vi månat om att bevara platsens själ och unika 60-talskaraktär, där K-märkta individuellt utformade byggnader som ”våfflan” och ”tårtpappret” (fasaden på det gamla Tempohuset) skapar en helt egen atmosfär. Den livliga torghandeln förenar området och skapar en urban känsla.

En promenadstad för foodies

Stockholms stad har stora planer för hela Farstas utveckling med fler bostäder och arbetsplatser och mer handel, kultur, idrott och service. I Stockholms nya översiktsplan har centrala Farsta identifierats som en av nio tyngdpunkter, det vill säga en plats där det finns goda möjligheter för denna typ av utveckling. Som stor fastighetsägare i området har vi del i utvecklingsarbetet och vår gemensamma ambition är att stegvis omvandla centrumområdet till en promenadstad med en attraktiv stadskärna.

Tanken med en promenadstad är att göra Stockholm mer tillgängligt för personer utan bil och skapa en stadsmiljö som utgår från gående och cyklister istället för att stadsplanera kring bilanvändandet, och det är planen för Farsta framöver.

Farsta Local

Farsta var tidigt ute som ABC-samhälle för femtio år sen och området hänger med i utvecklingen. När hållbarhet nu ligger mer i tiden än bilåkning kommer vi om ytterligare femtio år förmodligen kunna berätta om Farsta som en av de första promenadstäderna.

Dekorativ bild
Kommunikationer
Tunnelbana, buss & pendeltåg
150 butiker & restauranger
Farsta Centrum
Stort utbud
Tjänster & service
kontakta oss