Dekorativ bild

Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Parkering 1 300
Bostäder 1 400
Handel 6 200
Kontor 7 500
Summa 16400
Investering (mkr)
360
Färdigställs
2019
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
50
vision

Spännande omvandling

I centrala Uppsala har under en tid ett stort ombyggnadsarbete genomförts i alla delar av fastigheten. Forumkvarteret innehåller både kontorslokaler, bostäder och en galleria med butiker och restauranger. Under 2018 handlade arbetet främst om upprustning och ombyggnad av galleriadelen, där vi bland annat frigjort ytor och skapat ett tydligt invändigt huvudstråk. Utbudet har stärkts genom etableringen av Espresso House i två plan, skokonceptet Sneakers Point samt restaurangkedjan Egon. Uppsala kommun har under året genomfört en stor upprustning av Forumtorget som blivit en levande mötesplats med bland annat flertalet uteserveringar.

Under 2019 fortsätter arbetet med att utveckla nya, moderna kontorsmiljöer i de övre våningsplanen i fastigheten som är färdiga för inflyttning under 2019 och 2020. Hyresavtal är tecknade med Academic Work, Tengbom arkitekter och Helenius VVS-konsulter som alla flyttar in under 2019. Vår ambition är att Forumkvarteret ska bli ett urbant innerstadskvarter
som lever under dygnets alla timmar.

Forumkvarteret miljöcertifieras enligt Breeam In-Use.