Dekorativ bild

Nobelberget, brf Sicklastråket

På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Bostäder 4 500
Summa 4500
Investering (mkr)
300
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
E/T
vision

Nobelbergets första etapp

På Nobelberget på Sickla Industriväg i Sickla äger vi en fastighet med stora möjligheter. Här vill vi utveckla en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och lokaler för näringsliv och utbildning - både genom att bygga nytt och genom att bevara äldre byggnader. Utvecklingen av Nobelberget ger oss möjlighet att koppla samman stadsdelarna Hammarby Sjöstad och Sickla på ett naturligt sätt. 

Gör en intresseanmälan för bostäderna på Nobelberget!

Brf Sicklastråket kommer att innehålla 68 bostadsrättslägenheter och är det första bostadshuset som byggs på Nobelberget. Fastigheten kommer att 3D-bildas och lägenheterna kommer att byggas ovanpå Nobelbergsgaraget.
Bostadsrättsprojektet säljstartades under hösten 2018. Per 30 september är 46 procent förhandsavtal teckade. Hela kvarteret färdigställs under 2020. Totalt planeras drygt 500 bostäder på Nobelberget. Utvecklingen av de resterande bostäderna kommer att genomföras successivt i en takt beroende på marknadens efterfrågan.

Här får du senaste nytt om alla våra byggprojekt i Sickla

kontakt