Dekorativ bild

Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 600
Parkering 3 500
Summa 4100
Investering (mkr)
60
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
4
vision

Nobelbergsgaraget

På Nobelbergsgaraget byggs det första bostadskvarteret, brf Sicklastråket. Stomresning är klar och färdigställande beräknas ske under 2020.