Dekorativ bild

Panncentralen

Förskola i kulturhistorisk byggnad.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Kontor 1 000
Summa 1000
Investering (mkr)
90
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
E/T
Tillbaka
vision

Magisk förskola öppnar 2020

På Nobelberget skapas en förskola med sex avdelningar i områdets gamla panncentral. Den äldre byggnaden i tegel får en ny påbyggnad och en lekfull gård skapas i anslutning. Förskolegårdens utformning tar tillvara på höjdskillnader i den naturliga miljön och husets nya påbyggnad blir färgglad med organiska former och rundade hörn. Den karaktäristiska höga skorstenen behålls. Gården kommer att kunna nyttjas av de boende på kvällar och helger och förskolan gör att det blir liv och rörelse i området under dagtid.

Vi har tecknat ett avtal med Jensen förskola och öppning av förskolan planeras ske i slutet av 2020.