Dekorativ bild

Parkhusen, kvarter 1

Med närhet till gallerian och Gränbyparken bygger vi fler bostadshus.

Kommun: Uppsala

Lokaltyp Uthyrbar yta (m2)
Handel 100
Bostäder 2 700
Summa 2800
Investering (mkr)
120
Färdigställs
2020
Hyresvärde exkl. tillägg (mkr)
6
Tillbaka
vision

Bostäder intill Gränbyparken

Med direkt närhet till både Gränbystaden galleria och Gränbyparken bygger vi  bostadskvarteren Parkhusen. Projektet omfattar totalt cirka 250 lägenheter och husen kommer att skapa en stadsmässig front och en tydlig entré till parken. Kvarter 1 omfattar 44 hyreslägenheter med en kommersiell lokal i bottenvåningen.

Byggstart planeras till fjärde kvartalet 2019 givet att bygglov erhålles. Färdigställande beräknas ske under första kvartalet 2021. Lägenheterna kommer att förmedlas via Uppsala Bostadsförmedling.