Dekorativ bild

Bas Barkarby

Nyproducerade lokaler för kontor, lärande och kultur invid T-banestation

Barkarbystaden i Järfälla kommun är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Här växer under en femtonårsperiod en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare. 

Nu skapar vi ett helt nytt kvarter för arbete, lärande och kultur intill Barkarby station, Bas Barkarby.

Bas Barkarby blir hjärtat i Barkarbystaden, en mötesplats för människor som arbetar, studerar, sportar och vill uppleva kultur. Här finns kontor, Järfällas nya gymnasium, nytt bibliotek, café och restaurang, gym, multihall, black box, konsthall, danssal – en plats för upplevelser och nya möten.

Tanken är att Bas Barkarbys lokaler sammanlänkas så att avstånd mellan kontor och verksamhetslokaler känns korta och effektiva. Mötet är centralt i konceptet och därför utformas exempelvis entréer, konferens, restaurang och bibliotek med fokus på att gynnsamma och spontana möten kontinuerligt kan ske mellan husets olika aktörer.
Bas Barkarby är miljöanpassat enligt den internationella miljöstandarden Breeam ”very good” och byggs för att vara tillgängligt och välkomnande.

Barkarby station, som ligger intill kvarteret, ska utvecklas till ett resecentrum där ny tunnelbana ansluter som kompletterar de redan befintliga utmärkta kommunikationerna och pendlingsmöjligheterna. Tunnelbanan har trafikstart 2025.

Byggstart sker under våren 2019. Inflyttning i Bas Barkarby är möjligt från och med våren 2022. Kontorslokaler finns tillgängliga i storlekar från ca 75 till 3 000 kvadratmeter.