Dekorativ bild

Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi/finans, HR, transaktion och marknad, affärsutveckling, projektgenomförande och fastighetsförvaltning.

 

Annica Ånäs

Bolagsledning / Vd

Anställd sedan år: Tidigare cfo. Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2011, även anställd 2008–2010.
Utbildning: Jur. kand. och Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: Cfo på Hemsö och vd inom kommunikationsbranshcen.
Flera styrelseuppdrag, bland annat hos fastighetsbolaget Technopolis.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i JM AB.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 38 000 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/AnnicaAnas?lang=en

Angela Berg

Affärsområde Projekt / Affärsområdeschef

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2011.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning Väg och Vatten, KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Projektledarbefattningar inom bygg- och fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i HENT AS.
Född: 1975.
Egna och närståendes aktieinnehav: 3 200 B-aktier.

Helena Martini

HR / HR-chef

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2010.
Utbildning: Turismlinjen på Högskolan Dalarna.
Relevant arbetslivserfarenhet: HR-chef på Microsoft.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1965.
Egna och närståendes aktieinnehav: 10 660 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/HelenaMartini1?lang=en

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2006.
Utbildning: Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom hotell-, restaurang- och resebranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 9 958 B-aktier.Twitter: https://twitter.com/Celinder?lang=en

Linus Kjellberg

Affärsområde Affärsutveckling / Affärsområdeschef

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2003.
Utbildning: Fil. mag. Historia och Centrumfunktion KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Omvärldsanalytiker, affärsutvecklare och projektledare inom fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Barkarby Science AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 250 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/LinusALAB?lang=en

Martin Lindqvist

Affärsstöd / Cfo

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2016.
Utbildning: Fil.mag. i företagsekonomi, Mittuniversitetet.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar och internationell erfarenhet
från bland andra Tetra Pak, Munters och Aleris.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: Inget innehav.

Monica Fallenius

Affärsområde Transaktion och leasing / Affärsområdeschef Transaktion och Leasing

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2017.
Utbildning: Byggnadsingenjör, Högskolan i Östersund. Fastighetsförvaltning, KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från olika företag och positioner inom fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Korsbol Invest.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 15 070 B-aktier.