Dekorativ bild

Bolagsledning

Bolagsledningen utgörs av vd och ansvariga chefer för funktionerna ekonomi/finans, HR, affärsutveckling, projektgenomförande och fastighetsförvaltning.

 

Annica Ånäs

Bolagsledning / Vd

Funktion: Vd.
Anställd sedan år: Tidigare cfo. Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2011, även anställd 2008–2010.
Utbildning: Jur.kand. och Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: CFO på Hemsö och vd inom kommunikationsbranschen. Flera styrelseuppdrag, bland annat hos fastighetsbolaget Technopolis.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag 1): Ledamot i styrelsen för JM AB. Styrelseledamot i Swedavia AB.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 41 000 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/AnnicaAnas?lang=en

1) Avser ej koncerinterna styrelseuppdrag

Angela Berg

Affärsområde Projekt / Affärsområdeschef Projekt

Funktion: Affärsområdeschef Projekt.
Anställd sedan år: 2011.
Utbildning: Civilingenjörsutbildning Väg och Vatten, KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Projektledarbefattningar inom bygg- och fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag 1): -
Född: 1975.
Egna och närståendes aktieinnehav: 7 100 B-aktier.

1) Avser ej koncerinterna styrelseuppdrag

Helena Martini

HR / HR-chef

Funktion: HR-chef.
Anställd sedan år: 2010.
Utbildning: Turismlinjen på Högskolan Dalarna.
Relevant arbetslivserfarenhet: HR-manager på Microsoft.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1965.
Egna och närståendes aktieinnehav: 10 660 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/HelenaMartini1?lang=en

Mattias Celinder

Affärsområde Fastighet / Affärsområdeschef Fastighet

Funktion: Affärsområdeschef Fastighet.
Anställd sedan år: 2006.
Utbildning: Civilekonom.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar inom hotell-, restaurang- och resebranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag:
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 9 958 B-aktier.Twitter: https://twitter.com/Celinder?lang=en

Linus Kjellberg

Affärsområde Affärsutveckling / Affärsområdeschef Affärsutveckling

Funktion: Affärsområdeschef Affärsutveckling.
Anställd sedan år: 2003.
Utbildning: Fil.mag. Stockholms universitet. Centrumfunktion KTH.
Relevant arbetslivserfarenhet: Omvärldsanalytiker, affärsutvecklare och projektledare inom fastighetsbranschen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseledamot Barkarby Science AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 250 B-aktier.

Twitter: https://twitter.com/LinusALAB?lang=en

Martin Lindqvist

Affärsstöd / Cfo

Anställd sedan år: Anställd i Atrium Ljungberg sedan 2016.
Utbildning: Fil.mag. i företagsekonomi, Mittuniversitetet.
Relevant arbetslivserfarenhet: Ledande befattningar och internationell erfarenhet från bland andra Tetra Pak, Munters och Aleris.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag 1):
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: Inget innehav.

1) Avser ej koncerninterna styrelseuppdrag.