Dekorativ bild

Styrelsen

Atrium Ljungbergs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Johan Ljungberg

Styrelse / Styrelseordförande

Funktion: Styrelsens ordförande.
Yrke/Invald i styrelsen år: Styrelseordförande i Tagehus Holding AB/styrelseledamot
sedan 2009. Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006.
Utbildning: Civilingenjör.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen. Styrelseordförande i Credentia AB och John Mattsson.
Född: 1972.
Egna och närståendesaktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 22 404 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Conny Fogelström

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot

Yrke/Invald i styrelsen år: Grundare och vd, Chairman Konsult i Sverige AB/2019. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Stadsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Relevant arbetslivserfarenhet: Kommunalråd i Täby 2006-2015.

Född: 1960

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Konsumentföreningen Stockholm, Täby Fastighets AB, Elvira Kunskapsutveckling AB och AV ABF-huset i Stockholm samt ordförande i Kooperativa Förbundets valberedning.

Egna och närståendes aktieinnehav Atrium Ljungberg: 1 000 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot
Yrke/Invald i styrelsen år: Kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983-2012/2014
Utbildning: Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms universitet
Relevant arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som kommunalråd och ordförande i landstingsnämnder. Egen företagare i samhällsfrågor.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nacka StrandsMässan AB. Styrelseledamot i Kommuninvest Sverige och Bostadsrätterna Sverige. Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna kommun.
Född: 1951
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sara Laurell

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot
Yrke/Invald i styrelsen år: Managementkonsult och tillträdande vd/2018
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm samt MBA, Harvard Business School
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandeln varav fem år som vd för Twilfit och tio år som managementkonsult
Född: 1971
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Egna och närståendes aktieinnehav Atrium Ljungberg: 2 495 B-aktier

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Yrke/Invald i styrelsen år: Chief Investment Officer i Alma Property Partners/2014.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: vd på Sveafastigheter, Head of Corporate finance samt analytiker på Leimdörfer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB. Styrelseledamot i Willhem AB (publ) och Akka Egendom AB.
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: 20 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Uppgifter om innehav och övriga väsentliga uppdrag avser förhållandet  2019-03-28.