Dekorativ bild

Styrelsen

Atrium Ljungbergs styrelse ska enligt gällande bolagsordning bestå av lägst tre högst sju ledamöter utan suppleanter. Styrelsen består för närvarande av sex ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en av styrelsen fastställd arbetsordning avseende arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören.

Johan Ljungberg

Styrelse / Styrelseordförande

Funktion: Styrelsens ordförande.
Invald i styrelsen: Styrelsesuppleant 2001–2009, samt styrelseledamot under del av 2006. Styrelseledamot sedan 2009.
Yrke: Styrelseordförande i Tagehus Holding AB.
Utbildning: Civilingenjör.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet från fastighets- och kapitalmarknaden.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag1): Styrelseordförande och styrelseledamot i bolag inom Tagehuskoncernen. Styrelseledamot i John Mattson Fastighetsföretagen AB, K2A Knaust & Andersson Fastigheter AB, och Eastnine AB.
Född: 1972.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 396 410 A-aktier och 20 494 588 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Inte oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

1) Avser ej koncerinterna styrelseuppdrag

Conny Fogelström

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot

Yrke/Invald i styrelsen år: Grundare och vd, Chairman Konsult i Sverige AB/2019. Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning: Stadsvetenskap vid Stockholms universitet och fastighetsekonomi vid Högskolan i Gävle.

Relevant arbetslivserfarenhet: Kommunalråd i Täby 2006-2015.

Född: 1960

Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Konsumentföreningen Stockholm, Täby Fastighets AB, Elvira Kunskapsutveckling AB och AV ABF-huset i Stockholm samt ordförande i Kooperativa Förbundets valberedning.

Egna och närståendes aktieinnehav Atrium Ljungberg: 1 000 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Ej oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Erik Langby

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2014.
Yrke: Egen företagare inom samhällsfrågor. F.d.kommunstyrelsens ordförande i Nacka 1983–2012.
Utbildning: Samhällsvetenskaplig utbildning, Stockholms Universitet.
Relevant arbetslivserfarenhet: Flerårig erfarenhet som kommunalråd och ordförande i landstingsnämnder samt ett antal styrelseuppdrag, bland annat första AP-fonden, Dagens samhälle, HSB omsorg, AB Solom och Hegeli
Public Affairs AB.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nacka StrandsMässan AB. Styrelseledamot i Kommuninvest i Sverige AB och Bostadsrätterna Sverige. Kommunfullmäktiges ordförande i Sigtuna
kommun.
Född: 1951.
Egna och närståendes aktieinnehav: 1 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Sara Laurell

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2018.
Yrke: Vd Loopia Group.
Utbildning: Civilekonom. Handelshögskolan i Stockholm och MBA, Harvard Business School.
Relevant arbetslivserfarenhet: Mångårig erfarenhet av transformation inom detaljhandel och digitalisering av konsument/SME-drivna affärer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Inga övriga väsentliga styrelseuppdrag.
Född: 1971.
Egna och närståendes aktieinnehav: 2 495 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Simon de Château

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot.
Invald i styrelsen: 2014.
Yrke: Chief Investment Officer i Alma Property Partners.
Utbildning: Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm.
Relevant arbetslivserfarenhet: vd på Sveafastigheter, Head of Corporate  inance och analytiker på Leimdörfer.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Alma Property Partners AB. Styrelseledamot i Willhem AB (publ) och Akka Egendom AB.
Född: 1970.
Egna och närståendes aktieinnehav: 20 000 B-aktier.

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Gunilla Berg

Styrelse / Styrelseledamot

Funktion: Styrelseledamot
Invald i styrelsen: 2020
Yrke: Styrelseledamot
Relevant arbetslivserfarenhet: Cfo för Post Nord samt vice vd och cfo för SAS och KF-koncernen.
Övriga väsentliga styrelseuppdrag: Ledamot i Atlas Copco AB och ÅF Pöyry AB.
Egna och närståendes aktieinnehav: Inget innehav.
Född: 1960

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen
Oberoende i förhållande till bolagets större ägare

Uppgifter om innehav och övriga väsentliga uppdrag avser förhållandet  2019-12-31.