Dekorativ bild

Hållbarhet - med omsorg om människa och miljö

Vi skapar attraktiva och hållbara stadsmiljöer och fastigheter där människor ska leva, arbeta och vistas i många år framöver. Därför har vi ett långsiktigt, ansvarstagande perspektiv när vi äger, bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter och stadsdelar.

Frågan om hållbar stadsutveckling har aktualiserats i takt med urbaniseringen och en växande befolkning i storstadsregionerna. Insikten har ökat om att jordens resurser är ändliga och att människan inverkar på klimatet. Bygg- och fastighetssektorn står för cirka en tredjedel av Sveriges energianvändning och har en stor klimatpåverkan. I vår bransch finns också risker gällande hälsa och säkerhet, korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna. Därför är det viktigt för oss att i all vår verksamhet verka med omsorg om människa och miljö.

Atrium Ljungberg är aktiva under en byggnads hela livscykel; som utvecklare av nya fastigheter, inköpare av byggmaterial och tjänster, som byggherre och entreprenör, som fastighetsförvaltare och som uthyrare av lokaler, men också i en byggnads slutskede om den ska rivas. Vi ställer krav på våra leverantörer och samarbetar med våra hyresgäster för att nå längre än vi hade gjort var för sig. På så sätt försöker vi påverka hela värdekedjan i en hållbar riktning.

Hållbarhet
Hållbarhet

Störst i Sverige på laddplatser

Ett steg i Atrium Ljungbergs arbete med att utveckla hållbara stadsmiljöer är vår stora satsning på laddplatser för elbilar och laddhybrider. Faktum är att vi under 2018 blev störst i Sverige då vi installerade mer än 700 laddplatser, bland annat i Kista och Hagastaden. Från 1 januari 2020 tar vi endast in elbilar, laddhybrider och bilar med biogas som förmåns- och tjänstebilar.

kontakt