Ägare - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Ägare

Totalt har Atrium Ljungberg  cirka 8 000 aktieägare.  Större aktieägare i Atrium Ljungberg per 2022-04-30:
                                             A-aktier, tusental B-aktier, tusental   Totalt              Andel röster, % Andel kapital, %
Familjen Ljungberg  2 190 29 043 31 233  31,4 23,4
Konsumentföreningen Stockholm  - 33 927  33 927 20,9 25,5
Familjen Holmström 1 810 14 549 16 359 20,1 12,3
Carnegie fonder - 8 396 8 396 5,2 6,3
Varma pensionsförsäkringar  - 8 117 8 117 5,0 6,1
Norges Bank - 1 974 1 974 1,2 1,5
Vanguard - 1 771 1 771 1,1 1,3
Black Rock - 1 554 1 554 1,0 1,2
Margareta af Ugglas - 1 444 1 444 0,9 1,1
AFA Försäkring - 1 123 1 123 0,7 0,8
Övriga - 20 403 20 403 12,6 20,5
Totalt utestående aktier 4 000  122 301 126 301 100,00 100
Återköpta aktier  - 6 920 6 920 5,2
Totalt emiterade aktier  4 000 129 221 133 221 100  100