Års - och hållbarhetsredovisning 2019

Dekorativ bild Dekorativ bild

Perspektiv på framtidens stad

Atrium Ljungbergs års- och hållbarhetsredovisning

”Med en växande befolkning i storstäder är innovationsförmåga och hållbarhetsfokus två ingredienser som krävs för att utveckla stadsmiljöer där människor trivs och mår bra. Under året har vi stärkt vår organisation för att möta dessa krav och för att långsiktigt kunna investera två miljarder per år i egna utvecklingsprojekt.”

Annica Ånäs, verkställande direktör

Året i siffror

Resultat före värdeförändringar

1 234 mkr

Investeringar under året

1 810 mkr

Föreslagen utdelning per aktie

5,00 kr

Avkastning eget kapital

13 procent

Gröna hyresavtal

36 procent

Medarbetarindex

87 procent
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg som investering

Atrium Ljungberg befinner sig på en förändringsresa. Med rötterna i den gamla byggmästartraditionen har vi utvecklat våra strategier och renodlat vårt fastighetsbestånd. Idag består det av stora, sammanhängande fastighetsområden som under de senaste tio åren mer än fördubblats i fastighetsvärde. Vi finns på Sveriges starkaste tillväxtmarknader där vi tar aktiv del i utvecklingen av framtidens hållbara städer.

Dekorativ bild

Viktiga händelser under året

Dekorativ bild

BYGGSTARTER UNDER ÅRET

Dekorativ bild

TILLTRÄDE SLAKTHUSOMRÅDET

Dekorativ bild

FLERA STORA UTHYRNINGAR

Dekorativ bild

STRATEGISK FÖRSÄLJNING AV HYRESBOSTÄDER

Dekorativ bild

INKLUDERADES I EPRA INDEX

Dekorativ bild

Perspektiv på framtidens stad

Atrium Ljungberg finns representerade i Sveriges fyra storstäder – platser som alla växer och utvecklas i snabb takt. När allt fler människor flyttar till urbana områden ställs nya krav på staden. Att skapa en stadsmiljö som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar är en nödvändighet – och ansvaret på oss som stadsutvecklare är stort. Ta del av våra perspektiv på hur vi skapar framtidens stad.
Dekorativ bild

Nya destinationer i staden

När vi utvecklar framtidens attraktiva stadsdelar fokuserar vi på att skapa det bästa stadslivet.

Läs mer
Dekorativ bild

Staden som tjänst

Nu adderar vi ett digitalt lager till våra fysiska platser för att göra dem ännu bättre att leva i.

Läs mer
Dekorativ bild

Talangstaden

Hur kan ett levande stadsliv bidra till att framgångsrika företag attraherar internationella talanger?

Läs mer
Dekorativ bild

En hållbar kvartersstad

När staden växer ställs nya krav på hållbara lösningar inom bland annat matproduktion och transporter.

Läs mer
Dekorativ bild

Pågående och möjliga projekt

Fastighetsutveckling är en viktig del för Atrium Ljungbergs framtida värdetillväxt. Vår projektportfölj möjliggör investeringar i framtiden motsvarande cirka 28 miljarder kronor i beslutade och möjliga projekt. Här visar vi ett urval av våra pågående och möjliga projekt.
Dekorativ bild

Curanten, Sickla

Dekorativ bild

Life City, Hagastaden

Dekorativ bild

Stationshuset, Sickla

Dekorativ bild

Bas Barkarby, Järfälla

Dekorativ bild

Katarinahuset, Slussen

Dekorativ bild

Slakthusområdet, Stockholm

Dekorativ bild

Vårt fastighetsbestånd

Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter om totalt 1 176 000 kvadratmeter uthyrbar area med ett fastighetsvärde om 49 miljarder kronor. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

 

 

Stockholm

Stockholm är en av de snabbast växande regionerna i Europa. Här pågår och planeras ett 30-tal större stadsutvecklingsprojekt där Atrium Ljungberg är delaktig i flera, bland annat Slussen, Sickla och Slakthusområdet. Stockholm står för 72 procent av Atrium Ljungbergs kontrakterade årshyra och vi finns på starka delmarknader.

OMRÅDE TOTAL UTHYRBAR AREA, KVM
Sickla 269 000
Farsta 115 000
Kista 104 000
Hagastaden 64 000
Slakthusområdet 58 000
Liljeholmen 55 000
Slussen 51 000
Sundbyberg 47 000
Medborgarplatsen 36 000
City 21 000

Göteborg

Det gamla varvsområdet på Lindholmen i Göteborg är idag i omdaning med stark utveckling som lockar till sig både nationella och internationella företag, studenter och forskare. Här finns företag som Volvo, Geely, Nevs och Cevt samt forskning och utbildning på Chalmers och Lindholmen Science Park. På platsen fortsätter vi skapa ett kompetenskluster inom media, fordonsutveckling, innovation och IT. Idag arbetar här ungefär 20 000 personer.

Tillsammans med Göteborgs stad och andra fastighetsägare vill vi skapa en inkluderande, dynamisk och hållbar stad runt Göta älv och planer finns för att Lindholmen ska kunna växa till närmare 30 000 arbetsplatser inom en snar framtid. För att en stad ska leva under dygnets alla timmar planeras även för bostäder i området. Här kommer också Göteborgs första skyskrapa byggas.

OMRÅDE TOTAL UTHYRBAR AREA, KVM
Lindholmen 82 000

MALMÖ

Malmö har ett strategiskt läge i Öresundsregionen och är en stark tillväxtort och en stad med historia och själ. Regionen är en av Nordens största arbetsmarknader med hela 3,8 miljoner invånare.

I Mobilia pågår sedan några år ett stort utvecklingsprojekt som innefattar såväl bostäder som kultur, vård och handel. Vi är också en del i utvecklingen av Möllevången – en av Malmös mest spännande kulturella mötesplatser och en naturlig knutpunkt i staden.

Malmö är Sveriges tredje största stad med 334 000 invånare. År 2025 beräknas Malmö stad ha 375 000 invånare och länet 1,46 miljoner invånare. Vi tror på Malmö och vill fortsätta att växa här och vara med och utveckla staden.

OMRÅDE TOTAL UTHYRBAR AREA, KVM
Mobilia 119 000
Möllevången 25 000

UPPSALA

Uppsala är Sveriges fjärde största stad med en befolkningstillväxt om ungefär 3 000 personer per år. Uppsala är en av Atrium Ljungbergs viktigaste delmarknader och står för 13 procent av bolagets kontrakterade årshyra. Vi fokuserar vår verksamhet till Gränbystaden och Uppsala city där vi tar aktiv del i utvecklingen av stadskärnan genom utvecklingen av nya Forumkvarteret.

OMRÅDE TOTAL UTHYRBAR AREA, KVM
Gränbystaden 114 000
Uppsala city 17 000
Dekorativ bild

Hållbarhetsarbete under året

Läs mer
Dekorativ bild

Nytt energisystem halverar koldioxidutsläppen

Tre kontorshus på Lindholmen i Göteborg blir först i Sverige med en ny typ av energisystem som leder till att utsläppen av koldioxid halveras.

Läs mer
Dekorativ bild

Stockholms och Malmös största solcellsanläggningar

Våra tre solcellsanläggningar i Sickla har under året kompletterats med en solcellsanläggning på taket till Mobilia, den största i Malmö.

Läs mer
Dekorativ bild

Fossilfria tjänstebilar

För att minska koldioxidutsläppen har vi antagit Tjänstebilsutmaningen och ska från den 1/1 2020 endast ta in elbilar, laddhybrider och bilar med biogas som förmåns- och tjänstebilar.

Dekorativ bild

Kontakta oss

Martin Lindqvist
CFO
0709-27 60 09 Skicka e-post
Marianne Perslow
Kommunikationschef
070-341 54 21 Skicka e-post