Dekorativ bild

Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med bostäder, kultur, service och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Uppsala, Malmö och Göteborg.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2019-09-30

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 69
  • Fastighetsvärde: 47 mdkr
  • Hyresintäkter 2018: 2 412 mkr
  • Nettoomsättning 2018:  2 629 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 1 177 000 kvm
  • Uthyrningsgrad: 92 procent inklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,5 mdkr
  • Antal anställda:  323
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

Atrium Ljungberg finns i Sveriges största städer Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vi har handelsplatser i alla dessa regioner, medan våra kontorsfastigheter i huvudsak är belägna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Våra bostäder finns integrerade i stadsdelen Gränbystaden i Uppsala och i Mobiliaområdet i Malmö.

I fastighetsbeståndet finns också flera stora byggrätter som är en viktig del av vår fastighetsutveckling.

LokaltypOmråde

 

Nyckeltal

Mkr 2018 2017 20162015
Hyresintäkter 2 412 2 389 2 150 2 122
Nettoomsättning 2 629 2 563 2 299 2 468
Resultat före värdeförändringar 1 412 1 180 965 945
Årets resultat 3 453 2 559 2 681 2 784
Investeringar 1 758 1 593 1 002 1 640
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 260 1 166 949 1 006
%       
Uthyrningsgrad 95 95 93 94
Soliditet 45,9 42,6 43,7  43,7
Belåningsgrad 41,9 44,7 41,9 43,0
Medelränta, periodens slut 1,6 1,7 2,3

 

2,9

Räntetäckningsgrad 5,0 4,2 3,5 3,3
kr/aktie       
Årets resultat 26,15  19,21 20,13 20,89
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt 8,99  6,91 5,65 5,54
Utdelning  4,85  4,50 3,95 3,55
Börskurs 31 december, 20XX 152,00 130,30 142,30 133,00
Eget kapital, kr/aktie 158.64 136,79 121,42 104,73