Börsnoterat fastighetsbolag - Atrium Ljungberg
Dekorativ bild

Atrium Ljungberg på 2 min

Atrium Ljungberg äger, utvecklar och förvaltar fastigheter. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor, bostäder och handel kompletterat med kultur, service, vård och utbildning. Det är så vi skapar stadsdelar där människor väljer att vara, idag och i morgon. Vi finns i Sveriges största städer; Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Lika självklart som det är att bygga attraktiva platser för framtiden, lika självklart är det att skapa ett långsiktigt värde - för oss, våra kunder och för samhället.

Fakta per 2022-03-31

  • Börsnoterat på Nasdaq Stockholm sedan 1994
  • Antal fastigheter: 66
  • Fastighetsvärde: 53 mdkr
  • Hyresintäkter 2021: 2 291 mkr
  • Nettoomsättning 2021: 3 084 mkr 
  • Total uthyrningsbar yta: 1 064 000 kvm
  • Uthyrningsgrad: 91 procent inklusive projektfastigheter
  • Kontrakterad årshyra: 2,4 mdkr
  • Antal anställda:  320
  • Största ägare: Familjen Ljungberg, Konsumentföreningen Stockholm,  Familjen Holmström

 

Nyckeltal

Mkr 2021 2020 2019 2018
Hyresintäkter 2 292 2 344 2 577 2 412
Nettoomsättning 3 084 2 839 2 811 2 629
Resultat före värdeförändringar 1 249 1 124 1 234 1 412
Årets resultat 3 757 867 2 807 3 453
Investeringar 2 279 2 513 1 810 1 758
Kassaflöde från löpande verksamhet 1 249 1 246 1 350 1 260
%        
Uthyrningsgrad 91 91 94 95
Soliditet 47,1 45,7 45,8 45,9
Belåningsgrad 39,9 39,9 41,7 41,9
Medelränta, periodens slut 1,7 1,6 1,6 1,6
Räntetäckningsgrad 5,3 4,6 4,4 5,0
kr/aktie        
Årets resultat 29,65 6,69 21,59 26,15
Resultat före värdeförändringar med avdrag för gällande nominell skatt 7,85 6,92 7,47 8,99
Utdelning (föreslagen) 5,20 5,05 5,00 4,85 
Börskurs 31 december, 20XX 199,70 172,80 226,00 152,00
Eget kapital, kr/aktie 202,20 177,46 175,48 158.64