Dekorativ bild

Gröna obligationer

Atrium Ljungberg skapar attraktiva och hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas – idag och i framtiden. Grunden för detta är en värderingsstyrd organisation med motiverade medarbetare och nära samarbeten med våra intressenter. Som en del av hållbarhetsstrategin fokuserar Atrium Ljungberg på att förbättra resurseffektiviteten och därmed minska miljöpåverkan.

I februari 2017 tog Atrium Ljungberg fram ett grönt ramverk för att kunna emittera gröna företagsobligationer.

Gröna obligationer emitteras under Atrium Ljungbergs MTN-program, där dokumentationen överensstämmer med övriga obligationer under MTN programmet. Den väsentliga skillnaden är att likvidbeloppet från gröna obligationer enbart kan allokeras till projekt och tillgångar som är kvalificerade enligt Atrium Ljungbergs gröna ramverk

Ramverk för gröna obligationer beskriver de investeringar som leder till mindre energianvändning och lägre klimatpåverkan, och därmed är kvalificerade att finansieras med gröna obligationer.

Second opinion på ramverket har genomförts av oberoende klimatforskningsstiftelsen Cicero.

Årligen publiceras en rapport som bland annat beskriver användningen av likvidbelopp från emitterade gröna obligationer samt efterlevnaden av det gröna ramverket.

 

Dokument
Green Bond Framework 17 february 2017
Second opinion Cicero 21 february 2017

Investerarapport 2019
Investerarrapport inklusive Revisorns rapport 2019

Investerrapport 2018
Investerarrapport 2018-12-31
Revisorns rapport 2018-12-31

Investerrrapport 2017
Investerrapport 2017-12-31
Revisorns rapport 2017-12-31 

kontakta oss