Hållbarhetslänkade obligationer - Atrium Ljungberg

Hållbarhetslänkade obligationer

I februari 2022 utvecklade Atrium Ljungberg ett ramverk för hållbarhetslänkad finansiering för att kunna emittera hållbarhetslänkade obligationer.

Hållbarhetslänkade obligationer emitteras under Atrium Ljungbergs MTN-program, där dokumentationen överensstämmer med övriga obligationer under MTN programmet, men med vissa tillägg gällande hållbarhetslänkade lån. Upplåning med används för allmänna affärsändamål.

Second opinion på ramverket har genomförts av Cicero tillsammans med International Institute för Social Sustainability (IISD).

En Sustainability-Linked progress report och en granskningsrapport av en oberoende och kvalificerad tredje part kommer att publiceras årsvis.

Dokument

Sustainability-Linked Financing Framework February 2022

Second opinion Cicero and IISD Febuary 2022

Investerarpresentation 2022-02-10