Dekorativ bild

"Att vi bygger för egen förvaltning bidrar till en långsiktighet i projekten"

Angela Berg, projektchef och tidigare projektledare.

Vad gör en projektledare på Atrium Ljungberg?

Vi på Projektavdelningen är med från början i nya projekt, från vision och kontrakt med kund till en färdig produkt. En projektledare är som spindeln i nätet och bygger tillsammans med duktiga konsulter och entreprenörer det hus som kunden vill ha. Vi fungerar som lagledare. Att få alla att ta ansvar och verka åt samma håll tror jag är nyckeln till framgång. Det gäller att få hela teamet att förstå uppgiften och att nå målet på bästa sätt.

Vad är roligast med projektledarjobbet?

Att ha med så många olika människor att göra! Och att få kombinera det med att vara teknisk problemlösare. Att ha en dialog med slutkunden och förvaltningen är oerhört stimulerande och ger konkreta svar på frågeställningar under resans gång. Och det som gör jobbet extra roligt och tillfredsställande är att det blir ett sånt verkligt resultat av arbetet vi gör.

Hur är det att vara projektledare på Atrium Ljungberg?

Här är en projektledare verkligen en projektledare i ordets rätta bemärkelse. Vi har mandat att inom givna ramar fatta besluten i projekten. Och vi har möjlighet att skapa rollen utifrån egna egenskaper och kompetenser. Att vi bygger för egen förvaltning bidrar till en långsiktighet i projekten. Detta gör att vi hela tiden försöker hitta bra lösningar även för framtiden och att vi tar ett helhetsansvar.