Gatukonst som engagerar

Under ett drygt decennium har Kollektivet Livet skapat konst på en husfasad på Kungsholmen i Stockholm. Väggen har med jämna mellanrum bytt utseende och verken, i form av muralmålningar, har ofta engagerat de som passerat väggen. Detta blev extra tydligt under våren 2018 då verket ”FUCK THE WORLD”, som målades av konstnären Carolina Falkholt, väckte stort intresse både i Sverige och internationellt. Många var positiva till verket och tyckte att det fyllde en viktig del i debatten om sexualitet, kropp och kön. Andra, i synnerhet grannar, mottog verket mindre väl och uppfattade det som stötande. Verket diskuterades i många hem och på arbetsplatser och det blev uppenbart att vi ser olika på vad vi räknar som konst.

Att erbjuda konstnärlig frihet till Kollektivet Livets konstnärer har hela tiden varit viktigt för oss som fastighetsägare. Jon Allesson, affärsutvecklingsansvarig stadsinnovation utvecklar:

- Kultur och konst är en viktig del i utvecklingen av intressanta stadsmiljöer och vi tror starkt på idén att låta kulturen breda ut sig och ta plats. Med konsten skapas möten och människor förenas. En viktig förutsättning för konstnärerna är att det finns långsiktiga samarbetspartners som ger konstnären stort utrymme till fritt skapande.

Hur startade det?

Kollektivet Livet är en kreativ byrå som arbetar med ett brett nätverk av kreatörer, där många har en bakgrund inom graffiti och gatukonst. Under 2008 samarbetade Kollektivet Livet med två franska konstnärer som i samband med detta var på besök i Stockholm. Samarbetet resulterade bland annat i ett enormt konstverk i sikes-screenteknik föreställande pappersark som blåser i vinden skapat av en av konstnärerna, Louise Drubigny. I sökandet efter en vägg, stor nog för placering av verket, kom Kollektivet Livet i kontakt med fastighetsägaren Atrium Ljungberg. Detta blev startskottet för samarbetet på Kronobergsgatan 35 där en stor vägg sedan dess har fyllts av gatukonst curerad av Kollektivet Livet. 

Samarbetet kring konsten på väggen har sedan dess växt fram organiskt. Kollektivet livet har fått utrymme att med fria tyglar curera innehållet på väggen och som en unik plats för fri, icke kommersiell konst, har väggen fått en ikonisk status och för många blivit en självklar destination och ett landmärke.

Framtiden för gatukonstsamarbetet

I samband med att det nya verket "STHLM 5 POINTZ" presenterades i oktober 2018 lanserade Kollektivet Livet och Atrium Ljunberg en hemsida där man kan läsa mer om alla tidigare verk och konstnärer. På www.kronobergsgatan35.com kommer det på sikt även finnas möjlighet att beställa prints av utvalda konstverk. Allt överskott från försäljningen går till Kollektivet Livet och utvecklingen av husgavelns konst. Vi på Atrium Ljungberg kommer inom kort införa liknande gatukonst på fler platser då konst är en viktig och uppskattad del i våra stadsdelar.

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Läs mer om hur Atrium Ljungberg hanterar personuppgifter.