Finansiella rapporter 2006

18 okt -06, 13:08 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

Rapport
14 jul -06, 10:33 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006

Rapport
21 apr -06, 10:00 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2006

Rapport
17 mar -06, 10:10 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2005

LjungbergGruppens årsredovisning för 2005 är klar för distribution.

Rapport
24 feb -06, 09:29 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2005

Rapport