Finansiella rapporter 2007

19 okt -07, 10:56 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007

13 jul -07, 10:28 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2007

25 apr -07, 09:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2007

19 mar -07, 13:56 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2006

LjungbergGruppens årsredovisning 2006 är klar för distribution.

Rapport
23 feb -07, 09:49 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2006