Finansiella rapporter 2011

21 okt -11, 12:09 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011

 

Rapport
8 jul -11, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

· Nettoomsättningen uppgick till 1 009 mkr (936) varav hyresintäkter uppgick till 833 mkr (793). · Driftöverskottet från fastighetsförvaltningen...

Rapport
20 apr -11, 13:19 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

Rapport
7 mar -11, 16:10 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2010

Rapport
17 feb -11, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2010

•   Nettoomsättningen uppgick till 1 936 mkr (1 980) varav hyresintäkter uppgick till 1 614 mkr (1 656) •   Driftöverskottet från fastighetsförvalt...

Rapport