Finansiella rapporter 2016

21 okt -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Rapport
12 jul -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016

Rapport
22 apr -16, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Rapport
11 mar -16, 09:30 - Finansiell rapport

Årsredovisning 2015

Rapport
19 feb -16, 09:30 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2015

Rapport