Finansiella rapporter 2018

10 jul -18, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

- Jag är stolt över att vi under första halvåret erhållit två markanvisningar inom Stockholms stad. Den första avser Mälarterassen i det framväxand...

Rapport Presentation Webbcast
20 apr -18, 08:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2018

Rapport
16 feb -18, 13:00 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2017

Rapport