Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns tillgänglig på bolagets webbplats

Den svenska versionen av Atrium Ljungbergs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig via bolagets webbplats, www.al.se.

I slutet av vecka 12 kommer den tryckta versionen att distribueras till aktieägare som har önskat en tryckt version. Års- och hållbarhetsredovisningen kan även beställas genom att kontakta Atrium Ljungberg på tel. 08- 615 89 00 eller info@al.se.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen från och med i slutet av mars.

Nacka, 2018-03-07
Atrium Ljungberg AB (publ)

Årsredovisning 2017
Pressmeddelande Atrium Ljungberg