Pressmeddelanden 2006

21 dec -06, 14:43 - Pressmeddelande

LjungbergGruppen säljer fastigheter för 150 Mkr

29 nov -06, 09:45 - Pressmeddelande

Flaggningsmeddelande

Förvärv av B-aktier och omvandling av A-aktier till B-aktier i LjungbergGruppen AB (publ).

24 nov -06, 12:22 - Pressmeddelande

Undantag från budplikt

14 nov -06, 13:56 - Pressmeddelande

Kallelse till extra bolagsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 28 november 2006 kl. 17.00, biograf Astoria salong 2,...

18 okt -06, 13:08 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2006

17 okt -06, 10:12 - Pressmeddelande

LjungbergGruppen och Atrium går samman och bildar ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter

• LjungbergGruppen förvärvar samtliga aktier i Atrium för motsvarande ca 4,1 miljarder kronor (1) mot betalning i form av 17.864.000 nyemitterade...

14 jul -06, 10:33 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2006