18 dec -14, 17:00 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg gör miljardförvärv i Liljeholmen i Stockholm

Idag har Atrium Ljungberg tecknat avtal om förvärv av fastigheten Point Liljeholmen i Stockholm - en kontorsfastighet om närmare 40 000 kvadratmete...

22 okt -14, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2014

Rapport
10 jul -14, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2014

Rapport
15 apr -14, 10:30 - Finansiell rapport

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2014

Rapport
18 mar -14, 08:30 - Pressmeddelande

Atrium Ljungberg förvärvar fastighet i centrala Malmö

Idag har Atrium Ljungberg förvärvat en fastighet med kultur- utbildnings- och kontorsverksamhet i centrala Malmö. Förvärvet är ett led i bolagets...

10 mar -14, 09:30 - Finansiell rapport

Årsredovisning Atrium Ljungberg 2013

Rapport
4 mar -14, 16:00 - Pressmeddelande

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 7 april 2014 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen ...

21 feb -14, 09:47 - Finansiell rapport

Bokslutskommuniké 2013

Rapport