Stadsutveckling

Vi utvecklar stadsdelar som skapar vär­de för kommuner, hyresgäster och alla som bor och verkar i våra områden. Genom att skapa en variation av innehåll kan vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – platser där man väljer att vara, nu och i framtiden.

Vår befintliga projektportfölj möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Nedan ser du ett urval av våra pågående byggprojekt och framtida möjligheter.

Läs mer om de platser som vi utvecklar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Pågående projekt
Katarinahuset
Slussen
Dekorativ bild

Katarinahuset

Ombyggnad av välkänd fastighet vid Slussen.

Life City
Hagastaden
Dekorativ bild

Life City

Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

Bas Barkarby
Barkarbystaden
Dekorativ bild

Bas Barkarby

Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

Tapetfabriken
Sickla
Dekorativ bild

Tapetfabriken

Den gamla tapetfabriken i Sickla byggs om till hotell

Sickla galleria
Sickla
Dekorativ bild

Sickla galleria

Tillbyggnad av Sickla galleria samt ett parkeringshus i två plan med cirka 200 parkeringsplatser.

Parkhusen, kvarter 1
Gränbystaden
Dekorativ bild

Parkhusen, kvarter 1

Med närhet till gallerian och Gränbyparken bygger vi fler bostadshus.

Nobelberget, kvarter 2
Sickla
Dekorativ bild

Nobelberget, kvarter 2

Urbant, industriellt och inbjudande. Så kan man beskriva personligheten för vårt andra kvarter på Nobelberget, Brf Konstharts.

Parkhusen, kvarter 2
Gränbystaden
Dekorativ bild

Parkhusen, kvarter 2

Intill gallerian och Gränbyparken bygger vi 98 bostadsrätter.

Framtida projekt
Sickla
Större utvecklingsområde
Dekorativ bild

Sickla

Vi utvecklar Sickla till en urban, levande stadsdel med många verksamheter och bostäder vägg i vägg.

Slakthusområdet
Större utvecklingsområde
Dekorativ bild

Slakthusområdet

Slakthusområdet är ett av Stockholms största stadsutvecklingsprojekt.

Slussen
Större utvecklingsområde
Dekorativ bild

Slussen

Vid Slussen i centrala Stockholm har vi flera markanvisningar som bidrar till att göra platsen till en destination för stockholmare och besökare.

Hagastaden
Större utvecklingsområde
Dekorativ bild

Hagastaden

Vi har verkat i Hagastaden i närmare 25 år och är en av de största fastighetsägarna i området.

Gränbystaden
Större utvecklingsområde
Dekorativ bild

Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats.

Östra Hagastaden
Hagastaden
Dekorativ bild

Östra Hagastaden

Vi har en markanvisning i östra delen av Hagastaden, där vi planerar att bygga ett kontorshus i åtta våningar med utsikt mot Brunnsviken.

Stationshuset
Sickla
Dekorativ bild

Stationshuset

Vi har en byggrätt vid Sickla station, vid den framtida tunnelbanestationen i Sickla.

Traversen
Sickla
Dekorativ bild

Traversen

Vid östra delen av Sickla galleria planerar vi ett bostadshus om 16 våningar med cirka 80 lägenheter.

Bostäder i Kyrkviken
Sickla
Dekorativ bild

Bostäder i Kyrkviken

Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder.

Bas Barkarby etapp två
Barkarbystaden
Dekorativ bild

Bas Barkarby etapp två

I den andra etappen av multikvarteret Bas Barkarby planeras för hotell, kontor och bostäder.

Kontor på Mobilia
Mobilia
Dekorativ bild

Kontor på Mobilia

På Mobilia i Malmö har vi en byggrätt om 5 400 kvadratmeter för kontor längs Trelleborgsvägen. 

Lindholmen
Lindholmen
Dekorativ bild

Lindholmen

På Lindholmen i Göteborg utreds möjligheten att tillskapa ytterligare byggrätter för kontor om cirka 10 000 kvm inom befintlig fastighet.

Söderhallarna
Medborgarplatsen
Dekorativ bild

Söderhallarna

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat, samt moderna kontor för kreativa branscher.

Spiro - Kontorsfastighet i Gränbystaden
Gränbystaden
Dekorativ bild

Spiro - Kontorsfastighet i Gränbystaden

Vi har en markanvisning där Gränbystaden möter Östra Sala backe, där vi planerar att bygga ett kontorshus med tre huskroppar upp till åtta våningar.

Färdigställda projekt
Curanten
Sickla
Dekorativ bild

Curanten

Ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa.

Nobelberget, brf Sicklastråket
Sickla
Dekorativ bild

Nobelberget, brf Sicklastråket

På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk.

Formalinfabriken
Sickla
Dekorativ bild

Formalinfabriken

Nobelbergets karaktärsfulla byggnad Formalinfabriken bevaras och blir en mötesplats.

Panncentralen
Sickla
Dekorativ bild

Panncentralen

Förskola i kulturhistorisk byggnad.

Nobelbergsgaraget
Sickla
Dekorativ bild

Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Torghuset Mobilia
Mobilia
Dekorativ bild

Torghuset Mobilia

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

Forumkvarteret
Forumkvarteret
Dekorativ bild

Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Kista+
Kista
Dekorativ bild

Kista+

En större hyresgästanpassning och omprofilering av vår kontorsfastighet i nordöstra Kista. 

Gränby Entré hus 1
Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 1

Här byggs ett sextiotal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler i två plan.

Gränby Entré hus 2
Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 2

Drygt 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

Gränby Entré hus 3
Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 3

Här bygger vi 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

Norra gränbystaden
Gränbystaden
Dekorativ bild

Norra gränbystaden

I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.