Våra stadsutvecklingsprojekt - Atrium Ljungberg

Stadsutveckling

Vi utvecklar stadsdelar som skapar vär­de för kommuner, hyresgäster och alla som bor och verkar i våra områden. Genom att skapa en variation av innehåll kan vi skapa ett stadsliv där alla människor trivs, känner trygghet och inspireras – platser där man väljer att vara, nu och i framtiden.

Vår befintliga projektportfölj möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 24 miljarder kronor. Nedan ser du ett urval av våra pågående byggprojekt och framtida möjligheter.

Läs mer om de platser som vi utvecklar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Pågående projekt
Mobilia
Dekorativ bild

Torghuset Mobilia

Arbetet med att omvandla Mobilia till ett levande stadskvarter har skett i olika etapper, och vi fortsätter att utveckla platsen.

Forumkvarteret
Dekorativ bild

Forumkvarteret

I Forumkvarteret i centrala Uppsala driver vi ett större omvandlingsarbete. 

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 3

Här bygger vi 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

Sickla
Dekorativ bild

Nobelberget, brf Sicklastråket

På Nobelberget utvecklar vi en attraktiv och tät stadsdel med både bostäder och kommersiella stråk.

Hagastaden
Dekorativ bild

Life City

Life City - ett nytt centrum för affärsutveckling och service kopplat till vård och forskning.

Barkarbystaden
Dekorativ bild

Bas Barkarby

Utbildning, kontor, bostäder, kultur och service i den snabbt växande Barkarbystaden, västra Stockholms nya knutpunkt. 

Sickla
Dekorativ bild

Tapetfabriken

I den gamla tapetfabriken i Sickla bygger för hotell - och/eller kontorsverksamhet. 

Sickla
Dekorativ bild

Curanten

Ett helt nytt hus med fokus på vård och hälsa.

Sickla
Dekorativ bild

Nobelbergsgaraget

Vi skapar parkeringsgarage och lokaler under det första bostadskvarteret på Nobelberget.

Sickla
Dekorativ bild

Formalinfabriken

Nobelbergets karaktärsfulla byggnad Formalinfabriken bevaras och blir en mötesplats.

Sickla
Dekorativ bild

Panncentralen

Förskola i kulturhistorisk byggnad.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Parkhusen, kvarter 1

Med närhet till gallerian och Gränbyparken bygger vi fler bostadshus.

Framtida projekt
Sickla
Dekorativ bild

Bostäder i Kyrkviken

Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder.

Farsta
Dekorativ bild

Farsta centrum

Vår och Stockholms stads gemensamma ambition är att utveckla Farsta Centrum till en attraktiv stadskärna.

Sickla
Dekorativ bild

Stationshuset

Vi har en byggrätt vid Sickla station, vid den planerade av- och påstigningen för Tvärbanan och tunnelbanan mot Nacka.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränbystaden

Här utvecklar vi Uppsalas andra stadskärna med en blandning av olika verksamheter på en och samma plats.

Hagastaden
Dekorativ bild

Plats för möten

På Norra Stationsgatan har vi en markanvisning om knappt 1 000 kvm BTA där visionen är att skapa en inbjudande plats.

Södermalm
Dekorativ bild

Slussen

På Stadsgårdsleden har vi en markanvisning för två byggrätter för kontor, handel och service samt en markanvisning vid Mälarterrassen.

Sickla
Dekorativ bild

Bostäder Gillevägen

Utmed Gillevägen planerar vi för ett nytt bostadskvarter. Nära till både Marcusplatsen och Sicklasjön.

Sickla
Dekorativ bild

Sickla galleria

Tillbyggnad av Sickla galleria om cirka 3 000 kvm BTA handel samt ett parkeringshus i två plan med cirka 220 parkeringsplatser.

Färdigställda projekt
Kista
Dekorativ bild

Kista+

En större hyresgästanpassning och omprofilering av vår kontorsfastighet i nordöstra Kista. 

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränbystaden södra entrén

Utbyggnad för handel, restauranger, kultur och nöje.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränbystaden södra garaget

Här bygger vi parkeringsgarage för cirka 300 parkeringsplatser.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 2

Drygt 70 hyreslägenheter och lokaler för kontor, butiker och restaurang.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Gränby Entré hus 1

Här byggs ett sextiotal hyreslägenheter samt verksamhetslokaler i två plan.

Gränbystaden
Dekorativ bild

Nya butiker i Gränbystaden

Vidareutveckling av den nya handelsplatsen i Gränbystaden.

Farsta
Dekorativ bild

Ny byggnad för ICA Kvantum

Den nya byggnaden kopplas samman med de befintliga butikerna i köpcentrumet.

Sickla
Dekorativ bild

Sickla Front

Moderna, rationella och BREEAM-certifierade kontorsmiljöer i Sickla. 

Gränbystaden
Dekorativ bild

Norra gränbystaden

I norra Gränbystaden vill vi skapa ett 50 000 kvm stort handelsområde som en del av hela Gränbystaden.

Sickla
Dekorativ bild

Sickla Front

Nya kontorskvarter ger Sickla en ny entré,

Kista
Dekorativ bild

Nod - Kista

I Kista ligger Kvarteret Nod, en ny mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv.