Dekorativ bild

Sickla galleria

Tillbyggnad av Sickla galleria om cirka 3 000 kvm BTA handel samt ett parkeringshus i två plan med cirka 220 parkeringsplatser.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Handel 3 000 0
vision

Fortsatt utveckling av Sickla Köpkvarter

I Sickla planerar vi för en tillbyggnad av Sickla galleria om cirka 3 000 kvm BTA handel samt ett parkeringshus i två plan med cirka 220 parkeringsplatser. Parkeringshuset ska särja för nödvändiga parkeringsplatser för projekten Curanten och Stationshuset. 

Färdig detaljplan för utbyggnaden finns och byggstart beräknas ske under 2019.