Dekorativ bild
Dekorativ bild

Bostäder i Kyrkviken

Ett sjönära bostadsområde växer fram i Kyrkviken med 700 nya bostäder.

Kommun: Nacka

Lokaltyp Detaljplan finns (m2) Förändring av detaljplan krävs (m2)
Bostäder 0 70 000
Möjligt projekt

Nya bostäder vid strandpromenad

Här vill vi i enlighet med Nacka kommuns bostadsvision och översiktsplan, skapa 700 attraktiva bostäder och komplettera med service i en trivsam kvartersmiljö. Kyrkviken ligger i den östra delen av Sickla i direkt anslutning till strandpromenad, kollektivtrafik och ett brett utbud från köpkvarteret. 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!