mobilia

Få städer i Sverige är så blomstrande, dynamiska och världsvana som Malmö.
Få städer i Sverige är så blomstrande, dynamiska och världsvana som Malmö.
Vision

Prisade stadsmönster konstruerade i tidigare textilfabrik

I Malmö finns en atmosfär som låter historia och framtid, trend och tradition umgås på ett otvunget och avspänt sätt - något vi på Atrium Ljungberg känner oss väldigt hemma med. Och det är också precis vad vi vill förmedla med Mobilia, där vårt stadskvarter kapslar in det bästa Sveriges tredje stad har att erbjuda. 

Mobilia folk

Vi såg tidigt potentialen med Mobilias unika industrihistoria. Nu har vi kommit långt i arbetet med att omvandla den tidigare textilfabriken från köpcentrum till ett stadskvarter med mer än bara handel. 

Mobilia

Med sitt ursprung i den gamla textilfabriken är Mobilia en riktig arkitekturpärla, industriarvet skapar både attityd och själ. Vår ambition är att lyfta fram det bästa med våra olika platser och ta vara på de unika möjligheterna som finns – något vi verkligen lyckats med i Mobilia. Under flera år har jobbet pågått med att omvandla ett rätt traditionellt köpcentrum till ett levande stadskvarter. Byggnadernas unika industrihistoriska karaktär har lyfts fram och kombinerats med modern arkitektur och hållbara material. Flera tegelfasader har rekonstruerats med återvunnet tegel och gjutjärnsfönstren i maskinhuset bevarats. För att bara nämna några saker. Platsen har utvecklats rejält i olika etapper och fyllts med caféer, restauranger, service, nya bostäder, torgmiljö med uteserveringar och gång- och cykelstråk. Här finns även kontorslokaler.

Mobilia barn

Mycket har förändrats till det bättre och vi fortsätter utvecklingen med mer handel, bostäder, restauranger och kultur. Mobilia har blivit en plats där människor vill vara och som lever dygnet runt – och det utan att tappa sitt industrihistoriska arv.

Vi är inte så lite stolta över att ha lyckats så bra med att omvandla området och sy ihop en attraktiv plats där gammalt möter nytt att vi vann Malmö stads Stadsbyggnadspris 2014.

Dekorativ bild
Kommunikation
2 000 p-platser
Stort shoppingutbud
110 butiker
Bo på Mobilia
Välplanerade hyresrätter
Kontakta oss