Barkarbystaden

Om 15 år beräknas närmare 40 000 människor bo i Barkarbystaden, en hållbarhetsfokuserad stadsdel som blir en av Stockholms viktigaste knutpunkter med både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg.
Om 15 år beräknas närmare 40 000 människor bo i Barkarbystaden, en hållbarhetsfokuserad stadsdel som blir en av Stockholms viktigaste knutpunkter med både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg.
Vision

En hållbar stad växer fram

Barkarbystaden i Järfälla kommun är idag det största utbyggnadsområdet i Stockholmstrakten. Här växer under en femtonårsperiod en helt ny stadsdel fram med närmare 40 000 nya invånare, arbetsplatser, skolor, butiker, caféer, restauranger, kultur och service med det övergripande målet om ett hållbart Järfälla. Den nya Barkarbystaden blir en stadsdel med låg energiförbrukning och goda förutsättningar för en hållbar utveckling.

Järfälla har redan idag mycket bra kommunikationer till Stockholm och om några år kommer Barkarbystaden att bli västra Stockholms nya knutpunkt där både tunnelbana, fjärrtåg och pendeltåg stannar.

Området har varit en betydelsefull plats under många århundraden. Under hela 1900-talet var Barkarbyfältet ett viktigt centrum för både den militära och den civila flygutvecklingen i Sverige. Här ligger också sedan tidigare Barkarby Handelsplats, en av landets största externa handelsplatser. 

Bas Barkarby - mötesplats för lärande, kultur, idrott och näringsliv
Här har vi ett samarbets- och markanvisningsavtal med Järfälla kommun om en byggrätt på cirka 50 000 kvadratmeter BTA. Samarbetsavtalet innebär möjligheter för oss att på en ny marknad utveckla såväl utbildning och kontor som bostäder, kultur och service. Som ett första steg skapar vi nu Bas Barkarby. Ett multifunktionellt kvarter mitt i den växande stadsdelen, för lärande med inriktning mot naturvetenskap och teknik samt för kultur, idrott och näringsliv. Det blir en plats där människor, både studenter och företagare, studerar, arbetar, träffas och utvecklas tillsammans. 

Barkarby Science

På initiativ från Järfälla kommun och i samarbete med näringsliv och akademi startade Barkarby Science under 2018, en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsbyggnad. Barkarby Science ska skapa gynnsamma förutsättningar för att ny teknik och nya metoder kan utvecklas långsiktigt och att hållbar stadsutveckling kan prövas under nya former.

Tillsammans med Järfälla kommun är flera företag med från starten av Barkarby Science: Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, Järfällahus, NCC, Scania och Skanska. Dessutom kommer samarbeten genomföras med Södertörns högskola och Kungliga Tekniska Högskolan, KTH.

Dekorativ bild
Kommunikationer
T-bana, pendel- & fjärrtåg
Hållbarhet
Smarta energilösningar
mötesplats
Lärande, kultur & näringsliv
Kontakta oss