Farsta Centrum

Mötesplats med unik 60-tals karaktär

Farsta Centrum är en knytpunkt och mötesplats med unik 60-tals-karaktär beläget i södra Stockholm. Farstas ursprung som ABC-stad märks än idag. Här finns ett brett utbud av handel kombinerat med kultur, utbildning, service, hälso- och friskvård samt cirka 2 500 arbetsplatser. I Stockholms stads översiktsplan utpekas Farsta som en av Stockholms tyngdpunkter och viktigaste stadsdelscentrum.

Med tunnelbana till Farsta

Farsta Centrum har ett högt och jämnt kundflöde veckans alla dagar och är en av Stockholms mest besökta handelsplatser. Här finns en väl utbyggd infrastruktur med tunnelbana, pendeltåg, buss och anknytning till genomfartsleden Nynäsvägen.

Områdesprofil

Det regionala upptagningsområdet sträcker sig över fem kommuner och omfattar stora delar av södra Stockholm såsom Tyresö, Haninge och Huddinge. De som bor i området kring Farsta Centrum består till stor del av yngre och medelålders med barn. De har god köpkraft vilket även märks på bostaden, oftast en bostadsrätt. Bland intresseområdena märks teknik, näringsliv och konst. Målgruppen är flitiga restaurangbesökare och handlar kläder och elektronik. De som arbetar i området visar ännu starkare köpkraft än de boende men kan i övrigt beskrivas som ovan.

kontakta oss