Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm. - Atrium Ljungberg

Medborgarplatsen - Hjärtat av Södermalm.

Den gamla arbetarstadsdelen Södermalm är idag moderniserad, men mycket själ och hjärta finns kvar i kulturen på Söder, där Medborgarplatsen är öns mittpunkt. Stadsdelen är populär att bo i, men också attraktiv för kontorsetableringar, framför allt för kreativa näringar och offentliga verksamheter.

Vid Medborgarplatsen äger vi Söderhallarna, en byggnad som invigdes 1992, och som sedan dess har inrymt kontor, service och handel, med huvudsaklig inriktning på mat. Med sin centrala placering vid Medborgarplatsen är Söderhallarna en omtyckt handelsplats och en lokal mötesplats av stort värde för södermalmsbor och övriga stockholmare. Söderhallarna innehåller även en stor mängd arbetsplatser med en tyngdpunkt på kreativa techbolag och spelutveckling.

I Söderhallarna ryms flera aktörer som arbetar aktivt med hållbar matproduktion, bland annat restaurangen och cateringföretaget Sopköket som lagar mat på räddade råvaror. Sopköket tilldelades under året Änglamarkspriset 2021. Bland nyetableringarna hittar vi bland annat Art Bakery, den kenyanska restaurangen Swahili Street Food, italienska street food-konceptet Piadina och Curry Buddies. Under hösten 2021 inledde Söderhallarna en satsning på liveshopping med konceptet Saluhall Live. Satsningen görs i samarbete med svenska livevideobolaget Bambuser med syftet att nå en bredare publik och tillgängliggöra hyresgästernas utbud för fler. 

Vi planerar att rusta upp och utveckla hela fastigheten för att skapa en mötesplats för mat med ett stort fokus på hållbarhet, kultur och kreativitet. Fastigheten ska även inrymma moderna kontor som lockar kreativa branscher vilka gynnas av ett kontorsläge mitt i Sveriges största spelutvecklingskluster. Genom varsamma om- och tillbyggnader vill vi åstadkomma starka kopplingar till kringliggande stadsrum som bidrar till ökat folkliv och ökad trygghet runt Medborgarplatsen. Detaljplanearbete pågår och byggstart beräknas ske 2023.

Strax intill Söderhallarna ligger kontorsfastigheten Fatburssjön 8 som omfattar totalt 8 900 kvm. Under året tecknades nya hyresavtal med Fast Travel Games, Bergenstråhle & Partners och Mr Koll och fastigheten är därmed fullt uthyrd. Fastigheten är certifierad med Breeam In-Use Excellent.

Dekorativ bild

Kommunikation

Tunnelbana och pendeltåg

Restauranger och caféer

Södermalms kulturella hjärta

Arbetsplatser

Moderna kontorslokaler

Lediga lokaler vid Medborgarplatsen

Kontakta oss
Mikael Gillerlöv
Fastighetschef
Kontakta mig
Jennipher Bergqvist
Marknadsansvarig
Kontakta mig
Mattias Roussakoff
Leasing Manager, food & beverage
Kontakta mig
Nicole Rosvall
Office Leasing Manager
Kontakta mig