Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 8 - 10

 

NOBELBERGET

                                                                                                                                                                               På Nobelberget i Sickla utvecklar vi en helt ny stadsdel med 500 bostäder, kreativa kontor, kultur, natur och mötesplatser. Här tänker vi nytt, men bevarar samtidigt en del av områdets historia och identitet. Läs mer på nobelberget.se.


• Borrning
Borrningsarbeten pågår. Arbetet förväntas fortlöpa i 4-6 månader.

• Sprägningsarbeten
Spräningarna utförs vardagar, med fasta sprängtider kl. 09:00, 11:30 och 14:00. Reservtid blir kl. 14.30. Vilka dagar vi spränger på och hur många tider som utnyttjas varje dag beror på hur projektet framskrider. Sprängningsarbetet förväntas pågå i cirka 5 månader, till maj 2021.

Strax innan varje sprängning hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal.

Sprängvakter kommer att finnas på plats, och ett omfattande kontrollprogram med bland annat vibrationsmätare används. Detta som en säkerhetsåtgärd för att garantera att uppsatta vibrationsnivåer inte överskrids. Vi utgår från och håller oss alltid till Naturvårdsverkets riktlinjer för buller- och vibrationsnivåer.

Vill du veta mer om Nobelberget? https://www.nobelberget.se/

 

STATIONSHUSET


Stationshuset kommer rymma västra tunnelbaneuppgången i Sickla med biljett- och vänthall, samt kontor, restaurang och service. En detaljplaneändring krävs för att bygga stationshuset, som planeras omfatta ca 23 våningar, men med befintlig detaljplan påbörjas de förberedande grundarbetena för den kommande tunnelbaneuppgången. Byggstart under mars 2020.

 

•Helgarbeten                                                                                                                                                                            Helgarbeten kan förekomma just nu då projektet befinner sig i en intensiv period. De mest bullriga arbetena begränsas till 09:00 - 16:00.

•Borrning                                                                                                                                              Borrningsarbeten pågår. Arbetet låter och bullrar. 

•Schaktning                                                                                                                               Schaktning och markarbeten fortlöper. 

•Sprängningsarbeten                                                                                                                             Sprängningar pågår enligt följande tider:

Måndag – torsdag
10:14 – 10:17 (avspärrning sker 5 minuter innan sprängning).
14:12 – 14:15 (avspärrning sker 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.33 – 14.36 (avspärrning sker 5 minuter sprängning).

Fredag
10:14 – 10:17 (avspärrning sker 5 minuter innan sprängning).
Reservtid: 14.12 – 14.15 (avspärrning sker 5 minuter sprängning).

Inför varje sprängning kommer trafiken runt byggområdet att pausas under max 10 minuter. Detta gäller både Sickla industriväg och Värmdövägen. Även trafik på närliggande gång- och cykelvägar stoppas. Strax innan varje sprängning hörs korta varningssignaler, därpå följer en kort paus innan själva sprängningen sker. Efteråt ljuder en lång signal.

Sprängvakter kommer att finnas på plats, och ett omfattande kontrollprogram med bland annat vibrationsmätare används. Detta som en säkerhetsåtgärd för att garantera att uppsatta vibrationsnivåer inte överskrids. Vi utgår från och håller oss alltid till Naturvårdsverkets riktlinjer för buller- och vibrationsnivåer.

 

SICKLA GALLERIA

                                                                                                                                                                                 Sickla galleria byggs ut. Totalt tillför vi 3000 nya kvadratmeter handelsytor och 230 parkeringsplatser. Allt för att ge plats åt fler butiker, nya upplevelser och smidigare parkering. Klart hösten 2021.

• Stommontage
Montage av stomme för ny huskropp pågår.

 

HOTELL TAPETFABRIKEN 

                                        

I den gamla Tapetfabriken på Marcusplatsen växer nu Sicklas nya hotell fram - Clarion Collection Hotel Tapetfa-briken. Hotellet får 236 rum och kommer även inrymma restaurang, konferensrum och en härlig lobby. Öppning juni 2021.

• Invändiga utrymmen
Arbeten med invändiga utrymmen pågår.

• Fasad- och takarbeten
Arbeten med faser pågår.

 

CURANTEN

                                                                                                                                                                  Uppe vid Sickla station ger vi nu liv åt Curanten - ett helt hus med fokus på vård och hälsa. Här kommer du hitta allt från läkare, tandläkare och barnavårdscentral till babysim, gym och restauranger. Öppning hösten 2020.                                 

• Hyresanpassningar
Lokalanpassningar för kommande hyresgäster pågår. Mer störande arbeten begränsas till innan 08:00 och efter 15:00. 

                                                                                      

------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                        

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG

                                                                                                                                                                                        Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under våren 2022.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg är avstängd för genomfart med motorfordon under hela dygnet. Sträckan som stängs av i första etappen är mellan Atlasrondellen och Järnvägsgatan. P-hus i Sickla galleria, Nobelberget och Järnvägsgatan med intilliggande verksamheter kan nås genom att köra ner Sickla industriväg norrifrån, via Värmdövägen. Gående och cyklister tar sig förbi arbetsområdet genom att följa skyltningen. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

Kontakta oss om du har frågor