Vi fortsätter utveckla Sickla till en levande stadsdel!

Här berättar vi om vad som händer i våra projekt runt om i Sickla. Både vad vi håller på med i stort och vad som händer just den här veckan. Välkommen!

Pågående arbeten, vecka 41 & 42

 

TAPETFABRIKEN


Stomresning 
Resning av husstommen fortsätter. Nu är vi uppe och nosar på plan sju, vilket också är det sista våningsplanet.

Återfyllning runt husstommen med sten och grus nattetid                                                      Vi fortsätter med återfyllning runt husstommen. Arbetet pågår endast på natten. 

 

CURANTEN                                                                                              


Fasadarbeten
Arbeten med husets fasader pågår. V monterar bland annat cortenplattorna som kommer pryda fasaden på övre plan.

Fönstermontering                                                                                                                            Montering av husets fönster är nu i full gång vilket innebär att vi snart har en tät byggnad.

 

 

NOBELBERGET       


Invändig renovering av Nobelbergets nya kulturhus Formalinfabriken
Formalinfabriken är en av tegelbyggnaderna på Nobelberget som bevaras och väcks till liv på nytt. Byggnaden renoveras just nu invändigt för att göra lokalerna fina och användbara för framtida verksamheter. Och snart välkomnar vi vår första hyresgäst.  

Stommontage för bostadshusen 
Resning av stomme för bostadshusen i första kvarteret pågår. Med stomme avser man byggnadsdelar som tillsammans utgör den bärande konstruktionen till huset, till exempel inner- och ytterväggar.  

Upprutsning vår nya förskola Panncentralen pågår
Upprustning av den gamla Panncentralen som väcks till liv i nyskepnad pågår.

Vill du veta mer om det som vi kallar för världens mest iderika berg? https://stad.nobelberget.se/ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


 

NACKA KOMMUN RUSTAR UPP SICKLA INDUSTRIVÄG


Gatorna behöver anpassas för framtiden när Sickla växer och får nya bostadskvarter och fler företag. Nacka kommun bygger om en 400 meter lång sträcka av Sickla industriväg till en modern stadsgata. I den norra delen planeras Sicklas största kollektivtrafikknutpunkt med omstigning mellan tunnelbana, tvärbana, Saltsjöbanan och busstrafik.

TIDPLAN
Bygget inleddes i april 2019 och beräknas bli klart under våren 2021.

FRAMKOMLIGHET OCH STÖRNINGAR
Sickla industriväg kommer att vara framkomlig för trafik under byggtiden, men bygget medför vissa störningar. Arbetet med att bygga om vägområdet innebär bland annat schakt- och sprängningsarbeten vilket kommer att orsaka buller.

MER INFORMATION
Kontaktcenter Nacka kommun, tfn 08-718 80 00, e-post info@nacka.se
För kontinuerlig information om projektet se nacka.se/sicklaindustrivag

 

kontakt