Sundbyberg

En växande superkommun väl positionerad för framtiden men med en charmig småstadskänsla intakt. Vi är stolta över vår fastighet i Marabous gamla chokladfabrik.
En växande superkommun väl positionerad för framtiden men med en charmig småstadskänsla intakt. Vi är stolta över vår fastighet i Marabous gamla chokladfabrik.
Vision

Strategiskt läge och anrik fastighet med spår av kakao

Sundbybergs kommun ligger nordväst om Stockholm, granne med Solna och strategiskt beläget fem minuter från Bromma flygplats. I centrum finns alla tänkbara kollektiva kommunikationer, service, restaurangliv, kultur, grönområden och shopping, vilket gjort Sundbyberg till en attraktiv plats för både företag och boende i området.

Expansivt område

De närmaste åren kommer Sundbyberg att genomgå en omfattande utveckling. Spårområdet som idag delar centrum i två delar kommer överdäckas och ny mark skapas för parker, bostäder och kontor. Ett projekt som planeras starta 2019 och vara slutfört 2028. Även andra delar av Sundbyberg utvecklas och antalet invånare väntas öka kraftigt de närmaste åren.

Chokladfabriken blev kontor med industrikänsla

Här i centrala Sundbyberg invid Bällstaån, äger vi Eken 6, en modern och flexibel kontorsfastighet med industrikaraktär i det som tidigare var Marabous gamla chokladfabrik. Det var den kände arkitekten Ivar Tengbom som bland annat låg bakom Konserthuset i Stockholm som ritade chokladfabriken, som uppfördes 1916-1918. På 1930-talet började anläggningen av Marabouparken - från början tänkt som en rekreationspark för de anställda vid fabriken. Idag finns en konsthall med en spännande och innovativ verksamhet i den prisbelönta parken. På 1990-talet flyttade Marabou sin chokladtillverkning och byggnaden gjordes om till kontor med industrihistoriska förtecken.

Fastigheten består av en huvudbyggnad, en tillbyggnad samt ett garage. Med sitt ursprung i den före detta fabriken finns mycket av industrikaraktären bevarad - som en generös takhöjd, stora fönsterpartier, ljus och rymd. Några av hyresgästerna idag är ST1 Energy AB, Aditro Shared Services, Arbetslöshetskassan Alfa, Kronofogdemyndigheten, Friskis & Svettis och Opus Capita.

Sommaren 2020 förvärvade vi även den intilliggande fastigheten Eken 14, som tidigare fungerade som Marabous huvudkontor. Eken 14, som ligger alldeles bredvid den omtycka Marabouparken, ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna och har potential att utvecklas både inom befintliga byggnader och med tillkommande byggrätter.

Dekorativ bild
Kommunikation
5 minuter till Bromma
Kultur
Marabouparken
Expansivt område
Superkommun
Kontakta mig