gränbystaden

1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.
Dekorativ bild
1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.
Vision

Från köpcentrum till ny stadskärna

Uppsala har varit ett kulturellt och kommersiellt centrum ända sen universitetet grundades på 1400-talet. Men ett nytt Uppsala är på väg att skapas och Atrium Ljungberg är högst delaktiga i utvecklingen. Kontor, bostäder, handel, kultur, lärande och service i en dynamisk mix. Arbetet med att skapa Uppsalas andra stadskärna är påbörjat - och med det skriver vi historia i en av Sveriges snabbast växande städer.

Tillväxten är hög i Uppsala, antalet invånare ökar med nio procent om året och marknadstillväxten ligger på 15 procent. För Atrium Ljungberg är Uppsala en prioriterad marknad där vi satsar stort. Gränbystaden är en av de mest expansiva delarna av Uppsala och inom några år sannolikt helt integrerad med Uppsalas innerstad.  

Helhetsmiljö med känsla

I anslutning till gallerian bygger vi 450 nya bostäder vid Gränby Entré och Gränby Park, kontor, biograf, temalekplats, mötesplatser, restauranger och gröna stråk. Vår vision är att skapa en stad där alla vill leva. Därför handlar Gränbystaden precis lika mycket om bostäder, arbetsplatser, kultur och spännande möten som om handel och kommersiella upplevelser. Alla delar berikar varandra och skapar en attraktiv helhetsmiljö där hemkänsla, trivsel och handel går hand i hand.

Gränby kaffe

Nybyggnaderna i Gränbystaden kommer att vara BREEAM-certifierade, vilket betyder att ett antal miljöaspekter beaktas ur ett helhetsperspektiv i byggskede, förvaltning, drift och existens.

Vi har erhållit en markanvisning med en byggrätt om cirka 50 000 kvm strax söder om Gränbystaden galleria. Ett detaljplaneärende har inletts och beräknas pågå fram till 2020. Genom möjligheten att förvärva marken kan vi med kraft fortsätta att utveckla Gränbystaden mot vår vision att skapa Uppsalas andra stadskärna. 

1477 grundades Uppsala Universitet. 1654 fick drottning Kristina nog och sa upp sig från jobbet här. 1981 föds Uppsalas popdrottning Veronica Maggio. Lägg 2020 på minnet. Då ska Uppsalas andra stadskärna vara på plats. En regional milstolpe och - en historisk händelse.

Dekorativ bild
kontakta oss