VÅR SFÄR - Sanning 1

Digital natives visar vägen till den 3e platsen

”Människor träffas ute på restaurang och kaféer och äter när de är där. Behovet är egentligen en plats att ses och de äter när de är på mötesplatsen. Vi i dagligvaruhandeln behöver bli bättre på att se till att konsumenterna också äter när de är hos oss.”

Jan Oldebring,
Etableringsdirektör ICA

Digitaliseringen håller redan idag på att omforma lokalanvändningen. Det gör att butiker och kontorsägare behöver använda sin yta mer effektivt. Handelsyta per omsättningskrona, kontorsyta per anställd och bostadsyta per person minskar. Den ökade tätheten skapar också behov av att tillfälligt kunna vistas på andra platser. När kontoret, bostaden eller butiken inte räcker till behövs nya platser för stora sällskap, tillfälliga arbeten och engagerande handelsupplevelser. Tredje platsen, det vill säga platsen utanför hemmet och arbetet kommer att behöva möjliggöra detta i högre utsträckning. Nya fenomen har redan visat sig på området med begrepp som hoffice och coffice, coworking spaces.

Digitala Natives ligger redan i dag i framkant på den här utvecklingen. De har haft sin tonårstid på kaféer och gallerior och de rör sig obehindrat mellan privata och publika sammanhang – både online och i fysiska miljöer.

De är vana vid att själva definiera sin egen plats snarare än att inrätta sig efter andras förväntningar och iordninggjorda strukturer.

DEN DIGITALA UTVECKLINGEN - VART ÄR VI PÅ VÄG?

Dagens ungdomar är uppväxta med internet, datorer, mobiltelefoner och datorspel. De har vant sig vid att mobiltelefonen frikopplat dem från platser och rum sedan unga år och att söka information via nätet är lika självklart som att andas. De här beteendena ser vi redan idag präglar deras konsumtionsvanor och sociala beteenden.

Samtidigt är hela samhället inne i en fas där digitaliseringen accelererar. Om tio-femton år väntar oss en digital tillvaro som dagens unga till stor del troligen kommer bejaka fullt ut.

”Jag är inte ung.För att förstå de unga och framtiden måste jag omge mig med bra medarbetare och vara nyfiken.”

Peter Blomquist,
VD Scorett Footwear

DET
DIGITALA
LIVET
2030

En gammal sanning säger att vi människor många gånger överskattar hur snabbt den tekniska utvecklingen går medan vi däremot i efterhand ofta inser att vi underskattade kraften i förändringen. När det gäller digitaliseringen är den sanningen förmodligen väldigt giltig. Den digitala utvecklingen lär omfamnas av dagens Digitala Natives och deras yngre kusiner.

Hur kan då deras vardag komma att se ut?

”Vi kan alla vara överens om att det kommer att förändras mer de kommande fem åren än det förändrades de föregående fem.”

Jan Oldebring,
Etableringsdirektör ICA

5G – Allt är uppkopplat och smart beslutsstöd är en självklarhet.

Redan 2020 bedöms att det kommer finnas 20 miljarder uppkopplade enheter i världen. Utvecklingen tros sedan eskalera och det är ingen vild gissning att siffran är mångdubbelt större 2030.

”Vilda profetior” under it-yran är på väg att bli verklighet. Smarta kylskåp som pratar med butiken, inbyggda sensorer i kläderna, röstigenkännande burkar som reagerar på det vi säger och automatiskt fixar inköpen av det som saknas.

Idag händer det väldigt mycket inom artificiell intelligens. Sensorerna i all ära – om det inte finns tankeförstärkning som hjälper människor att tolka och hålla reda på all insamlad information så lär inte 5G göra någon skillnad. Men självlärande, röstförstående algoritmer som kan prata med omgivningen finns redan idag. Automatiska inköpsrobotar håller på att ta plats i handeln precis som de tagit över en stor del av börshandeln.

Dagens unga har lärt känna Siri i sina iPhones och för dem är steget till att använda digitalt beslutstöd betydligt kortare än för de äldre generationerna. 2030 lär vi se konsekvenserna av detta i vardagslivet.


Självkörande fordon och nya handelsmönster

En central del av den digitala utvecklingen är sammankopplingen av automatisk muskelkraft och automatisk hjärnkraft. Smarta maskiner som om något decennium utför många sysslor som görs av människor idag. Förutom att det värdeskapande lönearbetet kommer förändras så kommer också en stor del av dagens praktiska vardagslösningar vara organiserade på annat sätt. Med stor säkerhet kommer det finnas mängder av olika typer av självkörande fordon, allt från små solcellsdrivna mellanting mellan mopeder och skåpbilar som levererar varor till anropsstyrda minibussar som utgör en del av kollektivtrafiken och andra mobilitetstjänster. E-handeln kommer att ha växt rejält. När vi frågade ett urval av dagens Digitala Natives hur stor del av deras vardagsinköp som kommer ske via e-handel 2030 så varierade svaren mellan 60 och 90 procent. Om de får rätt innebär det en massiv omvandling av dagens handelslandskap.

Nya tjänstelösningar är vardagsmat

Inom väldigt många branscher sker idag ett intensivt sökande efter nya affärsmodeller. Enligt en undersökning från Tieto hösten 2016 bedömer 500 nordiska företagsledare att deras nuvarande affärsmodell inte kommer att fungera längre än fram till 2020. 2030 är det knappast någon bransch som fungerar exakt som den gör idag. Den digitala utvecklingen kommer ingen undan.

Det betyder att de senaste årens intensiva experi­menterande med nya affärsmodeller och tjänste­lösningar troligen har anammats av en majoritet av åtminstone svenskarna som är under 40 år gamla. Alla idéer och koncept som prövas idag kommer inte lyfta och alla företag som idag ger sig in med nya tjänstelösningar kommer definitivt inte vara kvar. Men de unga generationer som varit med och format och prövat de nya tjänsterna lär i stor utsträckning använda sig de tjänster som överlevt och blivit vardagsmat. Oavsett om det är Hygglo, TippTapp, Urb-IT eller internationella drakar som kommer att ha klarat resan in i framtiden.

Från plats till process

Dagens Digitala Natives visar tecken på att ”deras” platser inte primärt har med konsumtionen att göra. Snarare om platsens roll som en del av den livsprocess de försöker få ihop. Ofta är de platser som är relevanta i människors liv platser för möten.