VÅR SFÄR - Sanning 3

Vår stad,
vår sfär

Digitala Natives visar i hög utsträckning att det är det lilla lokala livet som står i centrum. Livet kretsar kring den egna sfärens väl och ve. Detta lär bli än starkare när de bildar familj eftersom vi vet att småbarnsåren är väldigt lokala

Det här märks redan i dagens fastighetsutveckling. Idag är människor i närområdet en allt viktigare målgrupp för handelsplatser. Såväl kontor, som hotell och bostäder får gärna finnas i närheten för att platsen ska bli framgångsrik. Goda kommunikationer blir också viktigare. Allt färre fastighetsägare vågar förlita sig på att kunna attrahera långväga bilburna människor. I takt med Digitala Natives ökande teknikanvändning blir det också allt viktigare att förstå att platsen inte stannar vid det fysiska. Det blir viktigare att förstå och ta till vara den dialog och de behov som kan stödjas digitalt.

I framtiden måste man tänka gemensam stad. Men det räcker inte. Till det kommer konsten att driva processer som stärker och interagerar med människors mångfacetterade sfärer. I en interaktion mellan det fysiska och det virtuella.


ANSVAR ÄR EN PLIKT

Viljan, eller till och med plikten, att ta ansvar i dagens samhälle är också ett särskiljande drag som utmärker dagens unga. Ansvar för familj, samhällets utmaningar, konsumtion och inte minst för klimatet och miljön. Ansvar på alla plan: som förälder, vän, medarbetare, konsument och som medborgare. För att omvärlden kräver det. Att inte vara beredd att ta ansvar anses av de unga idag som ett omoget tecken.

Plikten på jobbet gör också en återkomst. Det är fler unga än i de äldre generationerna som anser att man måste göra sitt bästa på jobbet oavsett hur mycket man får betalt. Det är också fler som uppger att de brukar köpa varor från företag med hållbarhetsfokus.

”Det handlar inte bara om att unga är annorlunda.
De är framför allt early-adopters.”

Christian Resell,
vd Svenssons i Lammhult

SKÖTSAMHET, EN DYGD

Ungdomar har alltid revolterat mot vuxenvärldens skötsamhet. Men när vuxenvärlden inte strävar efter ordning utan istället beter sig som ansvarslösa ungdomar i både fyrtio- och femtioårsåldern så gör ungdomarna tvärtom. Dagens unga dricker långt mindre och tar mindre droger än vad tidigare generationer gjorde i samma ålder. De har färre sexpartners, äter vegetariskt och nyttigt. Dessutom tränar de flitigt och regelbundet.

Förebilderna är inte längre självdestruktiva rebeller. Det är istället personer som brinner för en fråga och försöker göra världen till en bättre plats. Barack Obama, Leonardo DiCaprio, Malala Yousafzai, Emma Watson, Isabella Löwengrip eller Elon Musk. Men de allra största inspiratörerna är mamma och pappa. Det är heller inte sällan som unga idag ser föräldrarna som sina bästa vänner, och en genuin lycka i att få ta en fika med mormor och morfar

BORTOM INDIVIDUALISMEN

För tidigare generationer var identitet och samhörighet ofta kopplad till gemenskaper som var givna från födseln; familj, klass, uppväxtort. Efter ett par decennier med kraftigt fokus på individualisering har dagens ungdomar präglats av en tillvaro där de ingår i självvalda gemenskaper ibland kallat ’tribes’. Det handlar om att hitta sin livsstilsgrupp som ger identitet utifrån intressen och likartade värderingar”. Detta präglar såväl konsumtion, kommunikation som val av platser och sammanhang. Allt förstärkt av digitala vanor för att organisera livet.

DEN LILLA VÄRLDEN I FOKUS

För tidigare generationer var identitet och samhörighet ofta kopplad till gemenskaper som var givna från födseln; familj, klass, uppväxtort. Efter ett par decennier med kraftigt fokus på individualisering har dagens ungdomar präglats av en tillvaro där de ingår i självvalda gemenskaper ibland kallat ’tribes’. Det handlar om att hitta sin livsstilsgrupp som ger identitet utifrån intressen och likartade värderingar”. Detta präglar såväl konsumtion, kommunikation som val av platser och sammanhang. Allt förstärkt av digitala vanor för att organisera livet.

DIGITALA
FAMILJER

2030 kommer barnen till dagens Digitala Natives dominera förskola och skola. Helgaktiviteterna kommer kretsa kring deras liv samtidigt som de första i Generation X börjar gå in i pensionärslivet. Dagens Digitala Natives är den definierande generationen för samhället de kommande tjugo åren.

EN BABYBOOM VÄNTAR RUNT HÖRNET

Digitala Natives med Generation Ordning är många och de är familjeorienterade. Det gör att vi kan vänta oss en rejäl baby-boom åren fram till 2030. Det gör också att såväl politiska som kommersiella aktörer kommer kämpa om de kommande barnfamiljernas gunst. För den som driver platser och handel kommer det alltså vara av stor vikt att fundera på hur morgondagens barnfamiljer kommer vilja organisera livet.

DEN EGNA SFÄREN ÖKAR I BETYDELSE

Tack var de digitala möjligheterna har människor vant sig vid att hitta sina gelikar och sedan reducera livets relationer till de kretsarna. Det styrs till de personer i det egna nätverket som också bor i grannskapet eftersom barnlivet är väldigt lokalt. Det gör att den livsstilsbaserade mikrosegregeringen av stadens platser och kvarter lär förstärkas än mer 2030.