VÅR SFÄR - Sanning 4

Influering är det nya normala

Idag har så kallade influencers en allt större påverkan på Digitala Natives vardag och verklighet. Kändisar på Instagram, Youtube och Snapchat kan påverka många människor med sina miljontals följare som i sin tur delar inlägg, bilder och filmer.

Men dagens kändisar är inte ouppnåeliga. De som verkligen influerar de unga är personer som är som en storasyster eller som grabben från granngården.

Digitala Natives påverkar varandra men också de äldre generationerna. Även äldre ändrar sina vanor när de ser hur de unga beter sig. En femtioåring kan vara minst lika flitig på sociala medier som en femtonåring var för tio år sedan. Och med tanke på att smartphones knappt fanns för tio år sedan var det omöjligt för unga att ha det mobila beteende vi redan idag ser hos 45-åringar. De unga leder och påverkar utvecklingen redan idag och äldre generationer tar efter de unga på ett sätt som vi aldrig sett tidigare i historien.

Nyckeln i detta handlar om att förstå hur auktoritet idag skapas genom influering snarare än genom fakta. Det är genom medveten influering och dialog som platser och aktörer kan bli relevanta för de unga. Och i nästa led även för de äldre.


ÄKTHET – NO FILTERS NEEDED

Dagens unga drömmer dessutom om äkthet och avskyr allt som kännetecknas av falskhet och yta. Troligen som en motreaktion till ytligheten som bland annat sociala medier har fört med sig och som en konsekvens av den ökade transparensen. Detta avspeglas till exempel i aktuell politik där de ofta söker sig till ytterligheterna (till exempel Bernie Sanders, Jeremy Corbyn) som de anser är mer genuina i sina värderingar än strömlinjeformade politiker i mittfåran.

DE UNGAS KOMMUNIKATIONS-PARADIGM

INTERAKTIVA TEAM ÄR DET NYA KOMMUNIKATIONSPARADIGMET

En arena där unga vistas och utvecklar nya beteenden och behov är dataspelsvärlden. När Per Strömbäck på Dataspelsföreningen reflekterar kring spelvärlden berättar han att utvecklarteamet är oerhört centralt. Tappar man teamet behöver man skaffa sig ett nytt.

I spelvärden är det ovanligt med enstaka genier, det är ofta ett lag som utvecklar något tillsammans. Det som växer fram är ett nytt kommunikationsparadigm som formar framtidens organisationer och relationer. Oavsett om det är i spelvärlden eller på sociala medier. Teamet, interaktionen och snabbheten blir viktigare.

INFORMATION SKA VARA ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG

Under det gångna seklet har information setts som en tillgång som ska skyddas. Allt fler företag har emellertid fått erfara hur svårt det är att dölja någonting. Det finns till och med en tendens att kunskapen om ett företag är större hos konkurrenterna som gärna sprider den internt, medan företaget självt försöker hålla saker hemliga för sina medarbetare.

INFORMATION SKA VARA ÖPPEN OCH TILLGÄNGLIG

Digitala Natives påverkar inte världen genom föreningsengagemang eller politik. De påverkar sina vänner och de påverkas av dem. Det är helt enkelt i den lilla världen de lever sina liv och i de kretsarna de hämtar inspiration och bedömer nya fenomen, sammanhang och platser.


INFLUERING GER AUKTORITET

Vi har gått ifrån tidigare kunskapsparadigm där skillnaden i makt och prestation mellan olika aktörer låg i vilken information man hade. Det senaste halvseklet har paradigmet istället varit att förstå helheterna och och de bakomliggande strukturerna som förklarar fakta och vetskap.

Nu är vi på väg mot ett tredje kunskapsparadigm. Den som har kunskapsauktoritet idag är inte den som vet mest eller förstår saker bäst. Utan det är den som bäst kan förmedla sina kunskaper på ett emotionellt sätt. Det handlar om att effektivt sprida information för att bli del av rätt sammanhang och därigenom få möjligheter att sprida och ta del av ny information. En vanlig fråga bland chefer idag är hur de ska kommunicera med unga. Kanske ligger en del av svaret redan i frågan. Det handlar om kommunikation med de unga och inte till de unga. Är det inte dialog är det helt enkelt inte intressant.

ATT LYCKAS I DEN LILLA VÄRLDEN DUGER GOTT

I den globala världen har det blivit allt svårare att vara störst, bäst och vackrast. Det räcker inte med att vara bäst på innebandy i Skövde. Helst ska du vara bäst på fotboll i Real Madrid. Vägen till att få fler följare än Rihanna är lång, för att inte säga omöjlig.

Unga inspireras därför idag mer av amatörer än av proffs. Bland de 500 mest prenumererade YouTube-stjärnorna hittar vi ett fåtal företag och en betydande grupp musik- och mediestjärnor. Men den absoluta majoriteten är amatörer. Världens största YouTuber, svenske Pewdiepie, är märkbart ostajlad. Det vardagliga känns mänskligt och bekant. Allt oftare ser vi hur misslyckanden, svaghet och imperfektion tycks vara en styrka. Museum of failure i Helsingborg hyllas världen över och blev överrumplat av framgången. Vogue lyfter fram jeansdesign för rullstolsbundna som något av det mest inspirerande från Stockholm Fashion Week.

Det tycks som att berömmelse i den lilla världen är framgång nog. Den mesta inspirationen får man från dem i sin närhet. Där finns svaghet och tillkortakommanden. Det är mer naturligt och äkta än ”some superhero”.

VETA
FÖRSTÅ
SPRIDA