VÅR SFÄR - Sanning 5

Valfrihetens tidevarv har nått vägs ände

När det konsumtionskritiska sjuttiotalet övergick i nittiotal öppnades en massiv utbudsexplosion och en begärsdriven ekonomi tog fart. Generation X präglades starkt av detta samtidigt som de haft svårt att hantera det stora utbudet.

Samma problematik ser vi hos dagens Digitala Natives men det finns en större tillnyktring och insikt kring att allt inte är möjligt. Eftersom de fokuserar på det lilla livet och inte lägre räds det som inte är perfekt lär de aktivt komma att säga nej till onödig valfrihet. Tid och energi är redan idag de viktigaste valutorna för dagens barnfamiljer. Ingenting tyder på att det kommer minska när Digitala Navites bildar familj.

Många Digitala Natives lär därför aktivt bejaka beslutsrobotar som hjälper till att hantera områden som inte engagerar dem. Robotar som lär sig vad de vill och väger in det i besluten. Redan dagens handelsutveckling där guidning genom köpprocessen sker genom curering är ett steg på vägen. I framtiden kommer platser och verksamheter som vill ha Digitala Natives ögon och öron tvingas bygga sina erbjudanden på genuint kundanpassade lösningar för att passera de olika konsumenternas automatiska digitala nålsögon.


DAGENS DIGITAL NATIVES = GENERATION ORDNING

Dagens Digitala Natives tillhör värderingsmässigt Generation Ordning. Ordning sammanfattar på ett tydligt sätt deras drivkrafter i livet. De letar efter ordning som en konsekvens av den oförutsägbarhet som präglade samhället under deras uppväxt. Det har format deras syn på livet och det är därför inte konstigt att de, istället för att gå ut i den gränslösa stora världen, söker kontroll inom sin närmaste sfär.

”Egenskaper som att vara en ”god vän som ställer upp när det behövs”, ”god förälder” och ”hålla ihop en familj i många år” är värda verklig respekt”

SMARTA INKÖPSSTÖD OCH VARDAGSORGANISERING, SÅKLART

De nya beslutsstöd som växer fram idag lär vara en välsignelse för alla barnfamiljer som inte vill lägga tid på fel saker. Prenumererade inköpslistor som känner av och tar hänsyn till vilken skolmat som serveras. Livspusselappar som tar in alla parametrar som måste till när fritidsaktiviteterna ska organiseras och som samtidigt håller koll på huruvida det ska vara matsäck till skolutflykten dagen efter eller inte.

TIDSVALUTAN BLIR ÄNNU VIKTIGARE

Barnfamiljers viktigaste mål är väl fungerande relationer. Och valutan för att lyckas med detta är tid. Dels kommer de nyttja de digitala möjligheterna till att spara tid, dels kommer de lägga sin dyrbara tid på de nära relationerna med familj och vänner.

DET MOBILA FÅR GÄRNA GÖRA JOBBET

De är en generation helt inställd på att livet kan organiseras via mobiletelefonen och det kommer i hög grad prägla deras familjeliv. Idag raljeras det över m biltittande föräldrar men allt talar för att det kommer vara det nya normala. Barnfamiljers viktigaste mål är väl fungerande relationer inom familjen. Och valutan för att lyckas med detta är tid. Om tidigare generationer haft ambitionen att göra karriär och driva ett föreningsliv så är det troligt att de digitala natives kommer lägga sin tid på ett annat sätt. Dels kommer de nyttja de digitala möjligheterna till att spara tid, dels kommer de troligen inte lägga sitt engagemang på det som inte handlar om de nära relationerna med familj och vänner.